Ingezonden persbericht


Persbericht

Informeren of manipuleren?
Over het samenspel tussen politicus en ambtenaar
Auteur: Guido Enthoven
Boek presentatie: donderdag 29 maart 11.30-12.30

Den Haag, 26 maart 2012

Is de Tweede Kamer goed geïnformeerd over de financiële gevolgen voor Nederland van het steunpakket aan Griekenland? Zijn de risico's van de introductie van de euro eigenlijk ooit met het parlement besproken? Hebben Kabinet en Kamer zicht op de effectiviteit van subsidiestromen? Zeven jaar lang heeft Guido Enthoven, auteur en directeur van het Instituut Maatschappelijke Innovatie in Den Haag, rondgelopen en meegekeken over de schouders van belangrijke politici om meer inzicht in dit soort zaken te krijgen. Informeren of manipuleren? is een bewerking van zijn proefschrift en beschrijft op fascinerende wijze het strategisch gebruik van informatie in het ambtelijk en politiek domein.

Het boek wordt gepresenteerd op donderdag 29 maart 2012, van 11.30-12.30 in het restaurant De Haagsche Kluis, Plein, Den Haag. De volgende Kamerleden zullen in een panel hun ervaringen met informatievoorziening beschrijven:
- Mariko Peters (GL)

- Hero Brinkman (Lid Brinkman)

- Joost Taverne (VVD)

Pers of geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

Welkom in de wondere wereld van de politiek
Tijdens zijn werk heeft Guido Enthoven vele Kamerleden, ministers en topambtenaren mogen bevragen op hun meest indringende ervaringen. Hij heeft zich regelmatig verbaasd over hoe de dingen lopen in Den Haag en binnen gemeenten. In Informeren of Manipuleren? schenkt hij veel aandacht aan het verbod op contact tussen Kamerleden en ambtenaren; de zogenaamde 'oekaze-Kok' en aan ambtelijke selectieprocessen. Aan de informatievoorziening tussen gemeenteraad, college en ambtenaren is een zelfstandig hoofdstuk gewijd van de hand van Peter Castenmiller. Het boek is gelardeerd met korte beschrijvingen van Kamerdebatten en biedt tal van inkijkjes in de keukens van het politiek en ambtelijk bedrijf. Belangrijke thema's in het boek zijn de omgang met Kamervragen, de kunst van het selectief informeren, het fenomeen 'kluitje in het riet' en de interpretatie van de informatieplicht ex artikel 68 Grondwet.

De rol van informatie in het ambtelijk en politiek handwerk Guido Enthoven: "Het is tegenwoordig bon ton om af te geven op het politiek discours. Na jaren-lange observatie waag ik het deze communis opinio in twijfel te trekken. Mijn waardering voor het ambtelijk-politiek bedrijf is vooral gegroeid. Op de vierkante kilometer rond het Binnenhof wordt vaak met meer energie, bezieling en intelligentie aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken gewerkt dan de meeste commentatoren van buiten voor mogelijk houden. Tegelijkertijd zitten er enkele fundamentele weeffouten in het Nederlandse politieke systeem. Kamerleden mogen zich niet gewoon laten informeren door ambtenaren. Slechts een deel van de relevante feiten, risico's en handelingsopties dringt door tot de arena van politieke besluitvorming. Het parlement moet regelmatig besluiten nemen op basis van gebrekkige informatie. Dat is op lange termijn niet houdbaar: The open exchange of ideas is believed by our society to be the best mechanism for the evolution of solutions. (Sadofsky). Ho pelijk inspireert Informeren of Manipuleren? de lezer tot een beter ambtelijk-politiek samenspel."

Reacties op het proefschrift:

"Een genadeloze analyse van de informatierelatie tussen regering en parlement." Roel in 't Veld

"Inhoudelijk magnifiek. Je krijgt als lezer echt het gevoel het 'definitieve' werk over het thema te lezen." Paul 't Hart

"Op iedere bladzijde verrassende inzichten. Een realiteit waar niemand omheen zal kunnen. Ik ben er diep van onder de indruk." Frank Ankersmit

Over PM
PM Public Mission vormt actief een schakel tussen de diverse overheden, uitvoeringsinstanties, markt en wetenschap. PM Public Mission richt de blik naar buiten. We verbinden 'Den Haag' met de buitenwereld en vice versa. Men ontmoet via het PM-platform collega's en betrokkenen bij de overheid, uitvoering, markt en wetenschap. In het maandelijkse vakblad, op PM.nl en in de nieuwsbrief vindt u verdieping en discussie over de kwaliteit van het openbaar bestuur.

==================================
Noot van de redactie, niet voor publicatie
Dit persbericht is een bewerking van het proefschrift.

Bezoek de Sdu website voor meer informatie over Informeren of Manipuleren?

Voor vragen of een recensie exemplaar kunt u contact opnemen met: Eveline van Eijsden, Marketeer Sdu Uitgevers, email: e.v.eijsden@sdu.nl tel: 070 378 05 53

Contactgegevens Guido Enthoven:
email: g.enthoven@imi.nu tel: 06 54 298 149

Deel: ' Boek presentatie Informeren of manipuleren? '


Lees ook