Gemeente Amersfoort


11 augustus 1999

Boekenmarkt op Het Havik

Boekenliefhebbers kunnen zaterdag 14 augustus aanstaande weer naar hartlust neuzen op de boekenmarkt langs de gracht van Het Havik in Amersfoort.

De ruim 40 kramen bieden een grote variatie antiquarische en tweedehands boeken. Jong en oud, van verzamelaar tot boekenfreak, kan er zijn slag slaan. Om een heerlijk meisjesboek of een spannend jongensboek te kopen of om na de vakantie weer eens een lekker leesboek aan te schaffen.

Meepraten over toekomst Liendert en Rustenburg
Het concept wijkperspectief Liendert-Rustenburg is door burgemeester en wethouders vrijgegeven voor een brede openbare discussie over de toekomst van deze wijk. De komende maanden vinden er in Liendert en Rustenburg allerlei activiteiten plaats om de meningen en visies te horen van iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van de wijk.

Het concept wijkperspectief is een discussiestuk met een analyse van en visie op de wijk. Onderwerpen die beschreven staan en terugkomen in themabijeenkomsten zijn onder andere: voorzieningen, wonen, beheer en leefbaarheid, waterwingebied, groen en openbare ruimte, onderwijs en de wijk. Het gaat erom de goede kanten van de wijk te benutten en uit te breiden en de aandachtspunten of bedreigingen gedegen aan te pakken. Over 15 jaar is het nog beter wonen in Liendert en Rustenburg.

Unieke procedure
Het is voor het eerst dat de gemeente op zo'n actieve manier bewoners betrekt bij het maken van een wijkperspectief. Dat gebeurt op allerlei manieren: in verschillende themabijeenkomsten, een symposium, een uitgebreide enqute, forumdiscussies en diverse nevenactiviteiten.

Eind dit jaar een definitief plan
Parallel aan de inhoudelijke discussies werkt de gemeente samen met onder meer de woningcorporaties, politie en Stichting Welzijn Amersfoort aan een uitwerkingsplan met alle daarbijbehorende financile gevolgen. Aan de hand van alle bevindingen wordt een definitief wijkperspectief geschreven dat, naar verwachting, eind dit jaar de formele besluitvormingsprocedures in kan gaan. Het voorjaar van het nieuwe millennium is dan de start van de uitvoering van de toekomstplannen voor Liendert en Rustenburg.

Deel: ' Boekenmarkt op Het Havik in Amersfoort '
Lees ook