Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 996 miljoen euro


Jaarrekening 2013 gemeente Rotterdam misleidend. Boekhoudfraude bij Rotterdam inmiddels opgelopen naar 996 miljoen euro

ROTTERDAM, 20140704 -- In de door gemeente Rotterdam uitgebrachte jaarrekening 2013 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 58 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente een verlies leed van 40 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2007-2013 een voordelig saldo van 234 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van 762 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 996 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Rotterdam is te vinden op www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Rotterdam".

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 996 miljoen euro '


Lees ook