Den Haag, 2 september 1999

 

Geachte redactie,

We nodigen u graag uit voor de presentatie van het boek:

'Alles kids? - Een plan van de jeugd'

Een alarmerende analyse van ongelijke kansen voor kinderen en een integraal plan van de SP om hiertegen een offensief in te zetten.

Eén op de vijf Nederlandse kinderen (in totaal meer dan een half miljoen) groeit op in armoede. Door geldgebrek worden zij in hun gezondheid en ontwikkeling bedreigd. Aan een aantal basisvoorwaarden, zoals goede voeding, voldoende kleding, goede sociale contacten, gebruik van voorzieningen en een gezonde leefomgeving, kan niet worden voldaan. Kinderen die in armoede opgroeien blijken op school lager te presteren, blijven achter in cognitieve en emotionele ontwikkeling en hebben vaker gedragsproblemen.

Voor het oplossen van deze problemen is een integrale aanpak nodig. De SP doet daarvoor een aantal concrete voorstellen: het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag, het aanstellen van een staatssecretaris voor Jeugdzaken, het afschaffen van de ouderbijdrage in het onderwijs en jeugdondersteuningsbureau's in de wijken.

De presentatie van 'Alles kids? - een plan van de jeugd' vormt het startschot voor een landelijke campagne om aandacht te vragen voor de positie van kinderen en opgroeiende jongeren in Nederland. Het eerste exemplaar van het boek wordt overhandigd aan prof. Dr. Micha de Winter, hoogleraar Pedagogiek te Utrecht, die een reactie zal geven.

Het plan van de jeugd zal worden toegelicht door SP-kamerlid Agnes Kant, het voorstel tot inkomensafhankelijke kinderbijslag door SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen en de campagne door Marianne Langkamp, coördinator landelijke activiteiten.

Bovendien zal een medewerker van het NIPO de uitkomsten bekendmaken van een opinieonderzoek dat in opdracht van de SP werd uitgevoerd naar de inkomensafhankelijke kinderbijslag.

Maandag 6 september

PLAATS Perscentrum Nieuwspoort, v/d Poelzaal

TIJD 14.00 - 14.30 uur

MEER INFO Agnes Kant, 070 3182804, 06 51262918

Deel: ' Boekpresentatie 'Alles kids? - Een plan van de jeugd' '
Lees ook