HE


15 januari 1999
Nummer: 99.03

"Helpen bij rouw is durven"

Vrijdag 22 januari om 20.00 wordt bij Boekhandel Groothengel, Brammelerstraat 2 in Enschede een nieuw boek gepresenteerd: "Helpen bij rouw is durven". De auteur is Trudy van Gils, docente aan de Hogeschool Enschede.
Dit boek gaat over verlies en rouw. In ieders leven doen zich regelmatig situaties voor, die het karakter van een verlies hebben. Gebeurtenissen, waar je vaak zonder waarschuwing vooraf, mee geconfronteerd wordt. Het verwerken hiervan, deze gebeurtenis een plek in ons leven geven, wordt rouwen genoemd. Hulpverleners, begeleiders, maar ook familieleden van rouwenden voelen zich vaak verlegen met deze thematiek. Dit boek beoogt daarbij een hulpmiddel te zijn. Er wordt ingegaan op verschillende vormen van verlies, de betekenis van rouw, rouwgedrag en afscheid nemen. Een afscheid roept meestal verschillende belevingen bij ons op. Heel vaak zijn er gemengde gevoelens. Een goed afscheid draagt in belangrijke mate bij aan een goede verwerking van een verlies. Er wordt aandacht besteed aan de kenmerken van een goed afscheid. De rode draad in het boek is de hulp die een begeleider aan rouwenden kan geven. Het boek leert signalen van rouwenden op te vangen en de betekenis ervan verstaan. Dit boek heeft als doel HBO-studenten in het sociaal agogisch onderwijs, gedachten aan te reiken over het thema verlies en rouw. Het is vooral een praktisch boek. Er worden enkele casussen beschreven, maar de lezer wordt ook aan de hand van opdrachten uitgenodigd stil te staan bij persoonlijke belevingen. Dit is een handvat om zelf te leren beleven, gevoelens herleven en herkennen, zodat de helper hierdoor een rouwende vanuit eigen belevingen kan helpen.
Trudy van Gils (1954) was aanvankelijk maatschappelijk werkster en begeleidde ruim 15 jaar stervende en rouwende mensen. Tegenwoordig is zij docente aan de het instituut Welzijn en Arbeid van de Hogeschool Enschede en freelance supervisor. Daarnaast geeft zij inleidingen, cursussen en trainingen, èn begeleidt zij mensen bij thema's waarin afscheid en verliesverwerking centraal staan.

Deel: ' Boekpresentatie in Enschede 'Helpen bij rouw is durven' '
Lees ook