MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

MINDEF:Persmededeling

DV/PM40/99 Den Haag, 17 november 1999

Bevelhebber der Landstrijdkrachten luitenant-generaal M. Schouten zal dinsdag 23 november het boek 'Van Korea tot Kosovo, De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945' aanbieden aan oud-minister van Defensie A.L. ter Beek. Het boek biedt als eerste een compleet overzicht van de bijdrage die zestigduizend Nederlandse militairen sinds de Tweede Wereldoorlog aan bijna vijftig afzonderlijke internationale vredesoperaties hebben geleverd. 'Van Korea tot Kosovo' is de nieuwste publicatie van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht en is geschreven door Christ Klep en Richard van Gils.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel I gaat uitgebreid in op het besluitvormingsproces rond vredesoperaties en de daadwerkelijke uitvoering ervan. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen van het intensieve uitzendbeleid voor de individuele militair. Deel II dient als naslagwerk en bevat de kerngegevens van elke missie waaraan de Nederlandse militairen hebben deelgenomen. Het gaat daarbij onder andere om de duur van de uitzending, de deelnemende eenheden, de namen van de commandanten etcetera.

Van Korea tot Kosovo bevat vele kaarten en schema's in kleur, evenals meer dan tweehonderd (deels niet eerder gepubliceerde) foto's.

Deel: ' Boekpresentatie Nederlandse deelname aan vredesoperaties '
Lees ook