SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland


Rapport Noord-Nederland in de informatiemaatschappijverschijnt in boekvorm

De Digitale Denktank Noord-Nederland (DDN) kondigt aan dat het open advies Noord-Nederland in de informatiemaatschappij in boekvorm zal worden uitgebracht door uitgeverij Koninklijke Van Gorcum uit Assen. Het advies is door de Digitale Denktank Noord-Nederland ontwikkeld in samenwerking met de Breedbandgroep Kamers van Koophandel in opdracht van het Adviescollege voor de Markt. Het advies is op 5 september tijdens een persbijeenkomst in Zwolle aangeboden aan de heer Cor Baan, voorzitter van het Adviescollege. Het boek, dat dezelfde titel zal dragen, ligt naar verwachting medio oktober in de boekhandel. De gegevens zijn: Noord-Nederland in de informatiemaatschappij ISBN 90 262 37579 Uitgeverij: Koninklijke Van Gorcum, Assen Aantal paginas: circa 110 Prijs: circa 35,- Belangstellenden die eerder over het integrale advies willen beschikken kunnen dat doen door een exemplaar te bestellen bij Digitale Denktank Noord-Nederland. De bestelwijze bestaat uit overmaking van 59,50 naar het banknummer 61.81.99.640 van DDN onder vermelding van Noord-Nederland in de informatiemaatschappij. Een exemplaar van het rapport wordt dan op A4-formaat zonder bijkomende kosten per post toegezonden. Nadere inlichtingen bij het secretariaat van DDN: Wim Scholte Tel: 0522 260004


Deel: ' Boekvorm rapport 'Noord-Nederland in informatiemaatschappij' '
Lees ook