lto noord

boeren en tuinders gaan voor schoon water

lto noord projecten nodigt u graag uit voor de slotbijeenkomst van het project âboeren en tuinders gaan voor schoon water iiâ. de doelstelling van dit project is het terugdringen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het (oppervlakte)water. dit gebeurt aan de hand van toepassing van emissiearme technieken, verlaging van middelengebruik en toepassing van alternatieve
gewasbeschermingmethoden. tijdens deze slotmanifestatie worden de resultaten van de deelprojecten voor het voetlicht gebracht.

u bent van harte welkom op:

datum : donderdag 2 maart 2006
aanvang : 13.00 uur tot 17.00 uur

locatie : zalencentrum de heerlijkheid mariënwaerdt

mariënwaerdt ât klooster 5 te beesd

wij verwelkomen u graag op 2 maart!

uw aanmelding zien we graag via whofstede@ltonoordprojecten.nl. of fax 0570-662 362

programma

13.00 â 13.15 ontvangst met koffie of thee

13.15 â 13.45 introductie op het project door dhr. m. kommers (lto noord projecten). hierna wordt een korte film vertoond waarin ondernemers die deelgenomen hebben aan de diverse projecten aan het woord komen.

13.45 â 14.00 bijdrage dhr t. van der putten (waterschap rivierenland)

14.00 â 14.15 bijdrage door dhr t. spek (provincie gelderland)

korte pauze

14.30 â 15.40 aanvang van een drietal parallelle sessies waarbij de aanwezigen praten over de drie hoofdthemaâs binnen sw ii centraal staan. enerzijds gebeurt dit op basis van de resultaten van schoon water ii, anderzijds wordt vooruitgekeken wat de gewenste richting is op het gebied van terugdringen van emissies. de sessies dragen de volgende themaâs:


1) mechanische gewasbescherming (o.l.v. dhr. d. van balen, dlv plant)


2) verminderen gebruik van bestrijdingsmiddelen (o.l.v. dhr. b. heijne, ppo fruitteelt)


3) toepassing van emissiearme technieken (o.l.v. dhr. c. kempenaar, pri)

15.40 â 16.15 forumdiscussie âterugdringen van emissies uit gewasbescherming in gelderland â rol van boer, beleid en burger).

het forum bestaat uit dhr keereweer, gedeputeerde landbouw van provincie gelderland, dhr c. coenen, provinciaal bestuurder lto gelderland, dhr m. gremmen, lid van het dagelijks bestuur van waterschap rivierenland met als portefeuille âagrarische emissiesâ

na afloop wordt de slotbrochure en dvd gepresenteerd en aan de forumleden aangeboden.

16.15 borrel

lto noord projecten , dinsdag 31 januari 2006


Deel: ' Boeren en tuinders gaan voor Schoon Water '
Lees ook