Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Ouder dan vijfendertig

FRIESLAND - Boerinnengroepen zouden ook moeten openstaan voor vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar. Die aanbeveling wordt gedaan in een onderzoek naar het boerinnenwerk van de AJF uitgevoerd door het Instituut Jeugd en Welzijn van de Vrije Universiteit Amsterdam. Onder vrouwen van 35 jaar en ouder is de behoefte aan speciale vrouwenactiviteiten groot. Doorstroom van de boerinnengroep naar de FLTO vindt nauwelijks plaats omdat de FLTO geen aparte vrouwenactiviteiten wil opzetten. Agrarische vrouwen van 35 jaar en ouder zouden daarom graag bij een boerinnengroep aangesloten blijven. In de regio Lemsterland is onlangs een boerinnengroep opgericht die geen maximumleeftijd stelt aan het lidmaatschap. Knelpunt daarbij is echter dat met het behoud van oudere leden, de verjonging van de boerinnengroep kan belemmeren. Bovendien komen de belangen van jonge en oudere vrouwen niet altijd met elkaar overeen. Toch wil het AJF-bestuur voorlopig voor Boerinnengroep Lemsterland de leeftijdsgrenzen oprekken. Het is echter niet de bedoeling dat alle Boerinnengroepen oudere leden toelaten. Het AJF-bestuur heeft uitdrukkelijk gesteld dat het hier om een proef gaat.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' 'Boerinnengroepen ook voor vrouwen ouder dan 35' '
Lees ook