Verbond van verzekeraars

Boete bij ontslag oudere werknemers

Werkgevers die een werknemer van 57,5 jaar of ouder ontslaan, moeten voortaan een deel van de WW-uitkering betalen.

Dit wetsvoorstel, waarmee het kabinet akkoord is gegaan en dat bedoeld is om de arbeidsparticipatie van ouderen te bevorderen, moet nog een heel traject doorlopen en zal vermoedelijk op of na 1 januari 2002 van kracht worden, maar is reeds op 12 mei 2001 ingegaan! Het kabinet heeft hiertoe besloten om te voorkomen dat werkgevers de periode voordat de wet van kracht is, zullen benutten om zoveel mogelijk oudere werknemers te ontslaan. Dit effect zou in strijd zijn met het doel van de regeling.

De regeling heeft dus onmiddellijke werking. Dat wil zeggen dat werkgevers die na 11 mei 2001 een werknemer van 57,5 jaar of ouder ontslaan, op het moment dat de wet van kracht wordt alsnog een deel van de werkloosheidslasten voor hun rekening moeten nemen. Werkgevers krijgen de rekening feitelijk gepresenteerd op het moment dat de wet van kracht wordt.

Boete
De hoogte van de boete hangt af van de bedrijfsgrootte. Bedrijven met hooguit vijf werknemers betalen 10 procent. Tot vijftien werknemers: 15 procent; tot 50 werknemers: 25 procent; meer dan 50 werknemers: 30 procent. De werkgeversbijdrage is nooit hoger dan 3 procent van de totale loonkosten. De werkgever moet betalen zolang de werkloosheid duurt, dus maximaal 7,5 jaar. De bijdrage geldt niet voor werknemers die na hun 50ste verjaardag in dienst zijn genomen. Zo wil het kabinet voorkomen dat oudere werknemers door deze maatregel niet meer aan de slag komen.

Het wetsvoorstel wordt getoetst door het College toezicht sociale verzekeringen en het Adviescollege toetsing administratieve lasten. Vervolgens geeft de Raad van State advies en wordt het voorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Bondig, Augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Boete bij ontslag oudere werknemers '
Lees ook