commissariaat voor de media

actueel : 29 maart 2000 - eneco wijkt ten onrechte af van advies programmaraad: 20.000 gulden boete

het commissariaat voor de media vindt dat kabelmaatschappij eneco ten onrechte is afgeweken van het advies van de programmaraad zuid-holland zuid om eurosport in het gehele exploitatiegebied op te nemen in het wettelijk basispakket. gelet op de ernst van de overtreding legt het commissariaat eneco hiervoor een boete op van 20.000 gulden. het is voor het eerst sinds rol en de bevoegdheid van de programmaraden in de mediawet verankerd zijn, dat het commissariaat een kabelexploitant een boete oplegt wegens het afwijken van het advies van de programmaraad.

de programmaraad zuid-holland zuid heeft tot wettelijke taak kabelexploitant eneco te adviseren over het wettelijk basispakket van 15 tv programma's. de mediawet bepaalt dat de kabelexploitant alleen van dit advies mag afwijken als daar zwaarwichtige redenen voor zijn. in het advies voor het jaar 1999 adviseerde de programmaraad eurosport in het basispakket op te nemen, naast 14 andere programma's. eneco heeft het advies overgenomen, behalve t.a.v. eurosport. eneco voert als argument aan dat eurosport betaald wil worden voor doorgifte. volgens eneco leidt deze doorgiftevergoeding tot tariefsverhoging voor de aangeslotenen. ook kan deze betaling op termijn de exploitatie van het kabelnet in gevaar brengen. de programmaraad verzocht het commissariaat zich over deze zaak uit te spreken en maatregelen te nemen tegen eneco.

het commissariaat heeft tijdens een hoorzitting partijen gehoord en is tot de conclusie gekomen dat eneco geen zwaarwichtige redenen had om af te wijken van het advies van de programmaraad. voorzitter helmer koetje:,,eneco heeft de programmaraad laten weten dat de mogelijkheid bestaat programma's op te nemen in het basispakket waarvoor betaald moet worden. sterker nog, eneco heeft de afgelopen jaren in delen van haar gebied eurosport uitgezonden tegen betaling, ook vandaag nog. dit heeft niet geleid tot het door eneco gevreesde sneeuwbaleffect. eurosport vraagt slechts een geringe doorgiftevergoeding en de programmaraad wil dat deze zender in het hele gebied te zien zal zijn''.

,,programmaraden hebben een prominente rol gekregen in de mediawet, als wettelijke vertegenwoordiger van de consumenten'', aldus koetje. ,,de adviezen van de programmaraden zijn zwaarwegend en afwijken hiervan is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegelaten. afwijking zonder zwaarwegende reden is een ernstige overtreding. de overtreding van eneco is de kabelexploitant bovendien zwaar aan te rekenen omdat hij de programmaraad eerst op het verkeerde been zet en daarna van het advies afwijkt. daarnaast telt voor het commissariaat zwaar dat de advisering door de programmaraad slechts één keer per jaar plaatsvindt. afwijking daarvan werkt een vol jaar door. in zuid-holland zuid is daardoor nagenoeg de helft van de aangeslotenen een jaar van het programma verstoken gebleven. een boete is hier zeker op zijn plaats''.

eneco kan een bezwaarschrift tegen het besluit van het commissariaat indienen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Boete kabelmaatschappij Eneco voor afwijken van advies '
Lees ook