Zie ook: Groninger 'sterrentandarts' vecht tegen Zorgautoriteit


Boete van NZa leidt tot klacht bij Raad voor de Journalistiek


GRONINGEN, 20170402 -- Hoeft een journalist geen wederhoor te plegen wanneer de Nederlandse Zorgautoriteit een boete oplegt? Dat is een van de vragen die de Raad voor de Journalistiek moet beantwoorden naar aanleiding van een klacht van tandarts Peter Geertsema in Groningen die door de NZa voor 200.000 euro werd beboet. De klacht betreft de berichtgeving van het Dagblad van het Noorden met onder meer de kop "Forse boete Groningse tandarts wegens peperdure kronen".

Pas na zijn eerste publicatie op internet, 24 februari 2017, heeft de journalist Arend van Wijngaarden Geertsema wel gehoord maar hij heeft die informatie volgens Geertsema amper gebruikt in zijn vervolgverhaal voor de krant. Ook heeft de journalist een foto gebruikt waarvoor Geertsema geen toestemming had gegeven.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde in een persbericht van 24 februari dat zij de tandarts een boete oplegde voor het plaatsen van kronen van 200 euro boven het door de NZa vastgestelde maximumtarief. Geertsema meende dat deze declaraties wel geoorloofd waren omdat hij zijn patiënten steeds de keuze liet tussen de kwalitatief betere, maar duurdere behandeling en de standaardbehandeling volgens het door de NZa vastgestelde tarief. Hij werd in die mening gesterkt door adviezen van een groot en gerenommeerd advocatenkantoor en een beroepsorganisatie van tandartsen.

De journalist van het DvhN heeft dit verweer nergens vermeld, zijn berichtgeving suggereert juist dat de tandarts beboet werd wegens fraude en oplichting. "De manier waarop ik behandeld ben is schandalig en dat vinden velen van mijn trouwe patiënten; een tendentieus artikel schrijven en het daarbij laten", schrijft Geertsema aan de Raad voor de Journalistiek. "Er is door de berichtgeving een flinke stempel op mijn praktijk gedrukt en ik ondervind daar nog iedere dag last van. (...) Dit terwijl ik te goeder trouw heb gehandeld en mijn handelswijze zelfs van tevoren met een advocaat en met de beroepsorganisatie heb besproken. Ik word weggezet als een frauderende tandarts zonder enige nuance."

Geertsema is eerder al in beroep gegaan tegen het boetebesluit van de NZa. Hij meent dat de regels het in Nederland onmogelijk maken om als tandarts patiënten meer kwaliteit te bieden dan de standaardbehandelingen waar de NZa een maximumtarief op heeft gezet. Wie een duurzamere kroon wil laten plaatsen met de modernste technieken, kan dus eigenlijk alleen in het buitenland terecht. De NZa zou het tandartsen onmogelijk maken de kwaliteit te leveren die ze zouden wensen - door ze te verbieden hogere tarieven in rekening te brengen dan de NZa heeft vastgesteld.

Deel: ' Boete van NZa leidt tot klacht bij Raad voor de Journalistiek '
Lees ook