Openbaar Ministerie

Den Haag - 7 juni 2002

Boeteregen op A13 Overschie

De afgelopen weken zijn duizenden weggebruikers bekeurd voor het overschrijden van de maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam Overschie. De maximumsnelheid is daar sinds 11 mei jl. verlaagd naar 80 km/uur. Doel van deze maatregel is de luchtvervuiling in Overschie door het verkeer op de A13 te verminderen.. De maximumsnelheid wordt 24 uur per dag gecontroleerd via automatische trajectcontrole, waarbij alle passerende voertuigen op snelheid worden gecontroleerd. Momenteel worden circa 3.000 bestuurders per dag bekeurd.

De maatregel geldt tussen het Kleinpolderplein en de afslag Rotterdam Airport, 24 uur per dag. Het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie en de politie Rotterdam-Rijnmond, die de snelheid controleren, zijn verbaasd over het grote aantal overtreders. Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland heeft de maatregel uitgebreid bekend gemaakt via advertenties in landelijke en regionale dagbladen en radiospots. Ook op het traject is de snelheid duidelijk aangegeven via mottoborden, een lichtkrant en uiteraard de matrixsignaalborden. Landelijk verkeersofficier mr. J. Spee begrijpt niet waarom zoveel bestuurders nog te hard rijden. "Ik hoop dat de weggebruikers zich na de eerste bekeuringen alsnog aan de nieuwe snelheidslimiet zullen houden. Wij zitten niet te wachten op extra bekeuringen; die 80 km/uur is echt in het belang van de bewoners van Overschie."

Automatische trajectcontrole
Op de A13 wordt de snelheid permanent gecontroleerd via automatische trajectcontrole. Daarbij wordt de gemiddelde snelheid van een voertuig gemeten, en niet de snelheid van een auto op een vast punt, zoals bij flitspalen. Op de A13 hangen twee videocamera's 1,6 kilometer van elkaar. Beide camera's maken een foto van ieder passerend voertuig. Met deze videobeelden berekent een computer de gemiddelde snelheid. Ligt deze gemiddelde snelheid hoger dan de maximum toegestane snelheid, dan krijgt de weggebruiker een bekeuring thuisgestuurd.

Milieueffecten
De snelheidscontroles passen binnen het klimaatbeleid van het ministerie van VROM om de uitstoot van CO2 te beperken. Rijkswaterstaat verwacht dat de luchtvervuiling door het verkeer op de A13 in Overschie met 20 procent vermindert als alle voertuigen in de hoogste versnelling 80 km/u rijden. De maatregel is tot stand gekomen in overleg tussen minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en de Stichting Gezond Overschie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Boeteregen op A13 Overschie '
Lees ook