Gemeente Eindhoven

Persbericht: 17 februari 2003

Bomen illegaal gekapt in Hanevoet

Op de overgang van de Hunenborg in de Gestelse wijk Hanevoet, nabij het wandelpark bij de Dommel, zijn de afgelopen week twee bomen dusdanig bewerkt dat ze ogenblikkellijk gekapt moesten worden. Het stadsdeelkantoor Gestel heeft de politie ingeschakeld bij deze verregaande vorm van vandalisme. Er zal extra worden gesurveilleerd om mogelijke daders van deze vernielingen te kunnen betrappen.

De twee populieren maakten onderdeel uit van de bossages die de overgang vormen van de wijkbebouwing naar het park aan de Dommel. Op last van de gemeente vinden momenteel onderhoudswerkzaamheden plaats in het betreffende groengebied. Legale medewerkers kunnen zich desgewenst legitimeren, en zijn bovendien herkenbaar aan hun professionele uitrusting. Bovendien zijn zij voor dergelijke bomen in het bezit van een kapvergunning.

Het stadsdeelkantoor Gestel heeft meteen na constatering van het vandalisme de milieupolitie ingeschakeld. Deze heeft extra maatregelen genomen om mogelijke herhalingen te voorkomen.
Zowel het stadsdeelkantoor als de politie roepen buurtbewoners op om alert te zijn op voorbijgangers die zich verdacht gedragen of kap-attributen bij zich hebben terwijl ze zich niet kunnen identificeren als onderhoudsmedewerker. Meldingen van verdachte omstandigheden kunnen bij voorkeur worden gedaan bij de politie.

© 2003 Gemeente Eindhoven

Deel: ' Bomen illegaal gekapt in Hanevoet Eindhoven '
Lees ook