Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws

Circa 50 bomen over de hele stad

Bomen rooien om totale bestand gezond te houden

Ook dit winterseizoen gaat de bijl weer in een aantal bomen. Maar dat betekent beslist niet dat de botte bijl gehanteerd wordt, integendeel. Door de betreffende bomen in het openbaar gebied te rooien, wordt juist gewerkt aan een goed en gezond straatbomenbestand.

Het klinkt tegenstrijdig, maar toch is het waar; door bomen te rooien kan de groene aankleding van de wijken en, daarmee samenhangend, de leefbaarheid worden vergroot. Het aantal te rooien bomen is overigens beduidend lager dan vorig jaar. Duidelijk merkbaar is dat in de afgelopen jaren al veel zogeheten dunningswerkzaamheden zijn uitgevoerd. In de hele stad worden, verdeeld over dertig objecten, zo'n vijftig bomen gerooid. Ook dit winterseizoen worden de meeste bomen gerooid in Buytenwegh. Het gaat in deze wijk om 30 bomen, verdeeld over 20 objecten. U kunt de te rooien bomen herkennen aan een gele stip.
Kleigrond
Omdat nieuwe woonwijken direct na het gereedkomen van de woningen nog kaal en ongezellig zijn, was het in Zoetermeer de gewoonte om veel, doorgaans snel groeiende, bomen te planten. In de vruchtbare Zoetermeerse kleigrond groeiden de jonge bomen echter snel. Soms zijn ze zo groot geworden en staan ze zo dicht bij elkaar dat ze elkaar verdringen en niet kunnen uitgroeien tot volwassen exemplaren. Het kan ook voorkomen dat bewoners de bomen als een bedreiging ervaren en soms geven ze zoveel schaduw, dat er niet of nauwelijks meer zon- of daglicht in de tuinen of de woningen kan komen. Ook kan door vermindering van de vitaliteit van een boom een gevaarlijke situatie ontstaan. Als zich één of meerdere van deze situaties voordoen, moet er ingegrepen worden. Ook hierbij geldt: stilstand, dus niets doen, is achteruitgang. Tekeningen
Een lijst van de objecten met de te rooien bomen is op vrijdag 18 december 1998 gepubliceerd in de kolom Openbare bekendmakingen van Stadsnieuws. Voor het rooien van de bomen is een kapvergunning vereist. Zoals gebruikelijk wordt ook over iedere kapvergunning gepubliceerd. Ook kunt u de tekeningen, waarop de te rooien bomen zijn aangegeven, inkijken bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

Uiteraard is het mogelijk bezwaar te maken tegen de verleende vergunning. In de gepubliceerde advertentie staat aangegeven hoe en binnen welke termijn zo'n bezwaarschrift moet worden ingediend. Als er geen bezwaren tegen de vergunningen worden ingediend, worden de bomen in de maand maart gerooid.
Wijkpost
Gezien het grote aantal locaties is het niet mogelijk alle belanghebbenden persoonlijk op de hoogte te stellen van de plannen. Als u echter meer achtergrondinformatie over de voorgenomen rooiwerkzaamheden wilt hebben, kunt u contact opnemen met uw wijkpost. Hier kan men u exact informeren over het hoe en waarom een bepaalde boom gerooid zal worden.


_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 8 januari 1999

Deel: ' Bomen rooien in Zoetermeer '
Lees ook