Stadsdeel Westerpark Amsterdam


Bomen Visseringstraat Westerpark behouden

Resultaat van samenwerking tussen bewoners en stadsdeel

De rij kastanjes aan de Visseringstraat blijven staan. De bergbezinkbak voor opvang en afvoer van regenwater die aanvankelijk in de Visseringstraat geplaatst zou worden, wordt nu in de Tweede Keucheniusstraat aangelegd.

Het zag er eerst naar uit dat de bomen in de Visseringstraat zouden moeten worden gekapt voor de aanleg van een bergbezinkbak. Vele buurtbewoners waren hier tegen en hebben dit o.a. door middel van handtekeningenacties aan het stadsdeel kenbaar gemaakt. Het stadsdeel heeft naar aanleiding hiervan de dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) dringend verzocht een alternatief plan te ontwikkelen met als uitgangspunt het behoud van de kastanjes in de Visseringstraat. Uit recent onderzoek van DWR blijkt dat de bergbezinkbak in de Tweede Keucheniusstraat geplaatst kan worden. Het stadsdeel kiest dan ook voor dit alternatief.

De Visseringstraat wordt binnenkort geheel vernieuwd. Nu de bomen blijven staan, zal dit ten koste gaan van een aantal parkeerplaatsen. De bewoners zullen betrokken worden bij het opnieuw inrichten van de straat.

Einde persbericht

Deel: ' Bomen Visseringstraat Westerpark Amsterdam behouden '
Lees ook