Gemeente Sneek


Schade door iepziekte

BOMEN GEVELD DOOR IEPZIEKTE

Ook dit jaar zijn in de gemeente Sneek weer veel iepen aangetast door de uiterst besmettelijke iepziekte. Tot nu toe zijn al 150 zieke iepen door de plantsoenendienst en diverse aannemers weggehaald. Het gaat om zowel bomen van particulieren als van de gemeente.

Dit jaar zijn er opnieuw veel zieke iepen waargenomen in en om Offingawier, het Pottengebied en rondom Ysbrechtum. Bij enkele boerderijen zijn enkele 100 jaar oude iepen gerooid. In de binnenstad, langs de Westersingel, moesten drie grote iepen worden weggehaald. Onlangs zijn langs het fietspad aan de Groene Dijk, tussen de Stadsfenne en de Domp, drie iepen met spoed gerooid om te voorkomen dat via wortelcontact meer bomen zouden worden aangetast.

Naast het verlies van een belangrijk stukje dorps- en stadsgezicht loopt de schade in de tienduizenden guldens. Waar iepen in het openbaar groen hebben gestaan worden op veel plaatsen nieuwe bomen geplant.

De iepziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die zich in de houtvaten van de boom vermenigvuldigt, waardoor deze verstopt raken, transport van water en voedingstoffen belemmerd wordt en de iep langzaam doodgaat. De schimmel wordt overgebracht door de iepenspintkever. Het spoedig verwijderen van zieke iepen is van groot belang om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Deze maatregel is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Deel: ' Bomenin gemeente Sneek geveld door iepziekte '
Lees ook