Gemeente Zwolle

Bomenkap door iepziekte Datum uitgave: 11-06-2002
Onderwerp :Milieu en woonomgeving
De iepziekte is helaas weer aangetroffen in Zwolle. Om de verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te beperken, is de gemeente begonnen met het kappen van aangetaste bomen.
Vorige week werd als proef een aantal bomen preventief geïnjecteerd met een biologisch bestrijdingsmiddel. Deze bomen ontwikkelen een afweerreactie waardoor ze voor één seizoen resistent worden tegen de iepziekteschimmel en de ziekte aan hen voorbij gaat.

Iepziekte wordt vooral verspreid door iepenspintkevers. De kevers vliegen van mei tot en met september. De iepziekte manifesteert zich daarom hoofdzakelijk in de zomermaanden.
Op dit moment zijn er op diverse plaatsen in Zwolle aangetaste bomen aangetroffen. Die worden, om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen, zo snel mogelijk gekapt. Later in het jaar zal de gemeente op deze plekken nieuwe, andere soorten aanplanten. De iepziekte lijkt een sterke bedreiging te vormen voor het voortbestaan van de iep. Met de proef die vorige week in de Aa-landen werd gedaan, hoopt de gemeente deze groep geïnjecteerde iepen in ieder geval te sparen. Daarnaast is er sinds kort ook een soort iep in de handel die voor alsnog resistent blijkt te tegen de ziekte. Een aantal bomen van deze soort heeft de gemeente recent, bij wijze van experiment, aangeplant in de Hessenpoort en in Stadshagen.

Een besmette iep is makkelijk te herkennen. In de zomermaanden vertoont de boom herfstverschijnselen. Eerst meestal in de bovenste takken. Het blad kleurt in korte tijd geel en bruin en de bladeren vallen van de bomen. Kenmerkend voor een zieke iep zijn de kale takken met nog een of twee verdorde eindblaadjes.
Inwoners van Zwolle kunnen de gemeente helpen door zelf ook op te letten of zij zieke bomen zien. Is dat het geval, dan kunnen zij dit doorgeven aan de wijkservicelijn, telefoon (038) 498 33 00.

Bron: Communicatie
Datum van 11-06-2002 tot 17-06-2002

Deel: ' Bomenkap door iepziekte in Zwolle '
Lees ook