FNV

uw ziektekosten?
Bond steunt recent ontslagen leden
Werknemers die recent zijn ontslagen, komen in een totaal andere wereld als zij gewend waren. Je komt in aanraking met een woud van regels en bureaucratie. De afkortingen als CWI, UWV, REA vliegen je om de oren. Je weet vaak niet wat nu wel of niet geoorloofd is. Naast het feit dat het al moeilijk te verteren is dat je het werk kwijt bent, moet je ook nog over deze hobbels heen.

Wij organiseren bijeenkomsten waarin we duidelijk maken wat je rechten en plichten zijn. Wat wel en wat niet mogelijk is. Hoe de uitkeringsinstanties en arbeidsvoorziening behoren te werken. En we gaan in op concrete vragen die gesteld worden. Eventueel begeleiden wij leden individueel verder als er grote problemen worden geconstateerd. Hebt u belangstelling, meldt dit dan bij FNV Bondgenoten op het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres. Wij nodigen u dan uit voor een informatieve bijeenkomst.

Nadere informatie

Annelies Ossel, bestuurder FNV Bondgenoten Regiokantoor Groningen

Telefoon: 050-3631163

E-mail: anneosse@bg.fnv.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Bond steunt recent ontslagen leden '
Lees ook