Bond tegen het Vloeken

Bond tegen het vloeken start de actie Geef de Bond vleugels

Geplaatst op 19 maart 2003 Bond tegen het vloeken start de actie Geef de Bond vleugels

De Bond tegen het vloeken heeft meer dan 27.000 donateurs. Dat is een respectabel aantal, maar de Bond wil dat aantal graag verhoogd zien tot minimaal 35.000. Vandaag start daarom de actie Geef de Bond vleugels.

Alle 27.000 donateurs van de Bond krijgen deze week de actiekrant Op de hoogte in de bus. In die krant wordt uitgelegd waarom de Bond tegen het vloeken meer donateurs nodig heeft: het scholenwerk van de Bond breidt zich snel uit en het is niet ondenkbaar dat binnen afzienbare tijd een tweede scholenwerker aangesteld moet worden. Ook het project de Vloekmonitor (een onderzoek naar vloeken en andere vormen van verbaal geweld op televisie) kost veel geld. Door een groter aantal donateurs krijgt de Bond meer financiële armslag.

Naast de actiekrant ontvangt elke donateur twee actiekaarten. De Bond hoopt dat veel donateurs de kaarten zullen gebruiken om nieuwe donateurs te werven. Ook de meer dan veertig vrijwilligersgroepen van de Bond zullen zich inzetten om donateurs te gaan werven, o.a. door huis-aan-huis-acties.

De scholenwerker van de Bond tegen het vloeken vraagt scholen of zij hun leerlingen op pad willen sturen om donateurs te werven. De klas die per leerling het meeste donateurs werft, krijgt een dagje dierentuin aangeboden.

Voor deze actie heeft de Bond een aparte website geopend: www.geefdebondvleugels.nl. Alle actienieuwtjes zijn hier te lezen en uiteraard kan iedere bezoeker zich on line aanmelden als donateur.

Deel: ' Bond tegen het vloeken start de actie Geef de Bond vleugels '
Lees ook