ABVAKABO FNV

Bonden bereid tot overleg met werkgevers provincies - acties gaan onverminderd door(6 maart)

Tijdens het kaderberaad van ABVAKABO FNV/NOVON en CFO CNV-BOND maandagmiddag is besloten de acties bij de provincies onverminderd voort te zetten. De jongste voorstellen van het Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV) zijn in de ogen van de bonden onvoldoende, maar bieden aanknopingspunten om opnieuw te gaan onderhandelen. De bonden zullen daarom de werkgevers uitnodigen de onderhandelingen te heropenen.

Vrijdag deed het IWV schriftelijk een nieuw bod, nadat partijen al anderhalve week niet meer met elkaar in gesprek waren. De werkgevers bieden acht procent salarisverhoging binnen een contractsperiode van 27 maanden. Dat lijkt veel, maar is in de ogen van de bonden onvoldoende, omdat de totale contractsperiode te lang is en er te weinig zicht is op de loon- en prijsontwikkeling in 2001 en verder. Daarom zetten de bonden in op een kortere contractsduur. Daarnaast zijn ook de ingangsdata van de verschillende verhogingen zodanig laag dat werknemers er per jaar aan te kort komen.
Daarnaast zijn de voorstellen op het gebied van de seniorenregeling en het verlofdossier niet wezenlijk aangepast, waardoor deze in de ogen van de bonden nog steeds niet acceptabel zijn. Gebruik maken van de door de werkgevers voorgestelde seniorenregeling leidt er bijvoorbeeld toe dat werknemers die op de leeftijd van 62 jaar met vervroegd pensioen willen niet aan een uitkeringspercentage van 70 procent komen. Dat is in de ogen van de bonden onaanvaardbaar.

Zolang er geen onderhandelingsresultaat op tafel ligt gaan de acties door. Voor deze week zijn er in diverse provincies werkonderbrekingen en stakingen gepland. Het gaat om de volgende acties: Dinsdag 7 maart 2000
Noord Holland werkonderbreking van het personeel op het provinciehuis van 9.30 tot 11.30 uur;
Utrecht werkonderbreking + demonstratieve bijeenkomst van 8.00 tot
14.00 uur;
Woensdag 8 maart 2000
Drenthe staking van 24 uur door alle diensten
Donderdag 9 maart 2000
Noord Holland werkonderbreking van de afd. beheer en uitvoering van
9.30 tot 11.30 uur;
Fryslân staking van 24 uur door alle diensten;
Overijssel werkonderbreking van 4 uur in de ochtend; Flevoland werkonderbreking van 10.30 tot 12.30 uur; Gelderland staking van 8 uur bij alle diensten.

De bonden zijn de onderhandelingen ingegaan met een eis van 3,5 salarisverhoging bij een contract voor een jaar, een verhoging van de eindejaarsuitkering, een goed seniorenbeleid en geen aantasting van de verlofregelingen.
Bij de provincies werken zon 14.000 mensen.

Deel: ' Bonden bereid tot overleg met werkgevers provincies '
Lees ook