CNV

Bonden bereiden acties voor bij woningcorporaties

FNV Bouw, de Hout- en Bouwbond CNV en De Unie bereiden acties voor bij woningcorporaties. De acties zijn bedoeld om het vastgelopen cao-overleg weer vlot te trekken. De bondsraad van FNV Bouw heeft toestemming gegegeven voor het openen van de weerstandskas. Ook bij de Hout- en Bouwbond CNV en De Unie gaan de stakingskassen open.

De bonden zullen de komende weken corporaties bezoeken om werknemers te informeren over de stand van zaken en hen voor te bereiden op eventuele acties. Dat zal hier en daar leiden tot verlenging van pauzes en tot kantine-bijeenkomsten. Ook zullen de bonden de email inzetten als actieinstrument. Tevens zullen OR-leden per brief gevraagd worden de problematiek in hun corporatie aan de orde te stellen.

Bonden en werkgeversorganisatie Aedes hebben maandenlang onderhandeld over een nieuwe cao. Het overleg liep op 16 mei in de twaalfde ronde alsnog spaak. Belangrijkste struikelblok is de nieuwe loonstructuur. Werkgevers willen een nieuwe loonstructuur op basis van de huidige loonlijn uit de cao. De bonden willen de nieuwe loonstructuur afstemmen op de huidige praktijk. Die wijst uit dat in veel gevallen boven de cao-loonlijn wordt betaald.

Wanneer werkgevers hun zin zouden krijgen, zou 44 procent van de werknemers een beroep moeten doen op de garantieregeling. Zij gaan er dan niet direct in inkomen op achteruit, maar worden wel opgezadeld met het gevoel dat ze te veel verdienen. Nieuwe collega's die hetzelfde werk doen, zouden bovendien minder betaald krijgen. Dat komt de onderlinge verhoudingen niet ten goede, aldus de bonden. Ook vrezen zij dat corporaties niet meer in staat zullen zijn om vakbekwame mensen aan te trekken.

Daarnaast zijn partijen het niet eens over de loonsverhoging, arbeid en zorg en maatwerk in de cao.

Voor nadere informatie:

Theo van Amersfoort (FNV Bouw): 06 - 533 363 98. Johan Slok (Hout- en Bouwbond CNV): 06 - 53642713. Roland Kemper (De Unie): 06 - 52522033.

Odijk, 3 juni 2002


03 jun 02 11:30

Deel: ' Bonden bereiden acties voor bij woningcorporaties '
Lees ook