BOUW EN HOUTBOND FNV

Bonden: Bruijnzeel helpt dochterbedrijf Multipanel om zeep

De vakbonden waarschuwen de werknemers van Multipanel in Zaandam. Hun directie probeert hen in een 'sterfhuisconstructie' onder te brengen. En dat zonder de ondernemingsraad en de bonden fatsoenlijk te raadplegen of zelfs maar volledig te informeren. De bonden zijn bang dat er veel meer ontslagen zullen vallen dan de directie nu toch al aankondigt.

In Zaandam staan zo'n tachtig arbeidsplaatsen op de tocht. De Bouw- en Houtbond FNV en de Unie zijn verontwaardigd over de gang van zaken. Een paar maanden geleden nog werd een reorganisatie voorgesteld. De ondernemingsraad kreeg hiertoe een adviesaanvrage voorgelegd. Vervolgens werd de directeur vervangen door een interim-manager. En nu zou er opeens niet meer van een reorganisatie maar van een 'cultuuromslag' sprake zijn. Daarvoor is geen advies van de ondernemingsraad nodig, aldus de interim-manager. Ook hoeven de bonden niet betrokken te worden bij de ontslagen, want daarover zou met elke betrokken werknemer afzonderlijk overeenstemming kunnen worden bereikt. De bonden zien echter meer dan twintig ontslagen opdoemen. Voor een dergelijk 'collectief ontslag' willen zij een sociaal plan overeenkomen. Daarnaast wordt van ongeveer twintig tijdelijke krachten het contract niet verlengd.

Nijpender nog vinden de bonden het dat het kwijnende Multipanel dreigt te worden losgeweekt van een andere BV die in hetzelfde pand huist, het florerende Multitop. Nu wordt de overhead van beide ondernemingen door Multitop gedragen. Bij ontvlechting, zo vrezen de bonden, is Multipanel tot ondergang gedoemd. Multitop kan in de etalage worden gezet of naar het moederbedrijf in Bergen op Zoom verhuizen, Bruijnzeel Keukens en Kasten. In beide gevallen heeft dit gevolgen voor de negentien werknemers die vanuit Multipanel bij Multitop gedetacheerd zijn. Voor Multipanel als geheel kan het het einde betekenen, waarmee zo'n tachtig arbeidsplaatsen zijn gemoeid.

FNV en Unie willen duidelijkheid. Over de toekomst van Multipanel in een 'sterfhuisconstructie' zonder Multitop maken de bonden zich ernstige zorgen. Van Bruijnzeel eisen de bonden een goed sociaal plan, naleving van de Wet op de Ondernemingsraden en van de Wet melding collectief ontslag.

Deel: ' Bonden Bruijnzeel helpt dochterbedrijf Multipanel om zeep '
Lees ook