ABVAKABO FNV

Bonden dagen HBO Raad voor de rechter

De onderwijsbonden (ABVAKABO FNV, AOb, NFTO, Onderwijsbond CNV) hebben een groot conflict over de naleving van de CAO door de werkgevers, verenigd in de HBO Raad. De werkgevers hebben eenzijdig de seniorenregeling gewijzigd, waar een flink aantal medewerkers de dupe van zijn geworden. Middels overleg komen partijen niet meer tot een oplossing, zodat de rechter een oplossing moet bieden.

De CAO HBO kent een seniorenregeling (SOP-regeling) waarbij medewerkers korter gaan werken, en daar een bepaald percentage salaris voor inleveren. Zo kan een leraar of conciërge 12,5% minder gaan werken, waarvoor 3% op het salaris wordt ingehouden. Bonden hadden in de CAO ingestemd met een wijziging van de SOP-regeling in 2003, om de kosten naar de toekomst toe beheersbaar te houden. Daarover waren partijen in gesprek.

De manier waarop de HBO Raad nu eenzijdig de percentages wijzigt, maakt de bonden woedend. Per 1 januari 2003 hebben de werkgevers de eigen bijdrage voor de SOP-regeling verdubbeld. Volgens de HBO Raad hebben de onderwijsbonden daar in december mee ingestemd. 'Ik kan niet geloven dat de werkgevers dit met droge ogen durven zeggen. Natuurlijk hebben wij niet ingestemd met een verdubbeling van de eigen bijdrage!', aldus Gerrit Stemerding, onderhandelaar namens de AOb.

De bonden hebben een tegenvoorstel gedaan, om tot een compromis te komen. De werkgevers wijzen dat echter keer op keer af. 'Zo heeft overleggen geen zin meer', aldus de onderhandelaars. De bonden hebben een kort geding aangespannen tegen de HBO Raad en enkele hogescholen die werknemers een te hoog percentage laten bijdragen. De bonden overwegen het lokaal overleg bij de hogescholen die de CAO niet correct uitvoeren, op te schorten. Zij eisen van de HBO Raad dat het pas een nieuwe regeling invoert, wanneer CAO-partijen het daarover eens zijn.

Meer informatie:
ABVAKABO FNV Arno Lammeretz (06) 51218356 AOb Gerrit Stemerding (06) 55305222 / (06) 53410159
NFTO André Jansen (06) 51843367 Onderwijsbond CNV Jan Duijnhouwer (06) 53244435

www.abvakabo.nl/hbo
www.aob.nl
www.nfto.nl
www.onderwijsbondcnv.nl

14 mrt 03 16:10

Deel: ' Bonden dagen HBO Raad voor de rechter '
Lees ook