ABVAKABO FNV

Bonden dreigen met acties bij Arbeidsvoorziening (10 maart)

Op vrijdag 10 maart hebben de kaderleden van ABVAKABO FNV, CFO CNV-BOND, CMHF en De Unie in spoedvergadering de recente ontwikkelingen besproken rond de reorganisatie bij Arbeidsvoorziening. Als de directie a.s. dinsdag niet met voldoende informatie komt, gaan de bonden acties voorbereiden.

Aanleiding voor de bijeenkomst van vandaag was de door de directie van Arbeidsvoorziening aangekondigde reductie van de formatie met 2.400 volletijdsbanen. Op 18 februari jl. werd het overleg met de bonden over een sociaal plan opgeschort omdat de directie de voor het overleg noodzakelijke informatie niet kon of wilde leveren.

Tijdens een informatieve bijeenkomst op dinsdag 14 maart a.s. doen de bonden een laatste poging om de door de directie van Arbeidsvoorziening toegezegde en benodigde informatie alsnog boven tafel te krijgen. Dit is noodzakelijk om de onderhandelingen over het sociaal plan te kunnen hervatten.

De kaderleden hebben unaniem besloten dat als de directie opnieuw in gebreke blijft en geen informatie geeft, zij overgaan tot het voorbereiden van acties.
Uit een reeds lopende handtekeningenactie onder het personeel blijkt dat de actiebereidheid groot is. Er zijn al duizenden handtekeningen ingezameld die op korte termijn aan de directie en het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA) worden aangeboden.

Deel: ' Bonden dreigen met acties bij Arbeidsvoorziening '
Lees ook