FNV

Logo

Afbeelding

Bonden geven nieuwe voorzet in WAO-discussie
De gezamenlijke vakcentrales doen werkgevers nieuwe voorstellen die het inkomensverlies voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten bij de uitvoering van het WAO-voorstel van de commissie-Donner moeten repareren. De vakcentrales FNV, CNV en Unie mhp onderschrijven het voorstel van Donner om alleen nog volledig arbeidsongeschikten een WAO-uitkering te geven. Maar het verlies dat hierdoor ontstaat voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, moet wel worden gecompenseerd via een (wettelijke) inkomensgarantie en een aanvulling uit de CAO. Dat blijkt uit een voorstel dat de vakbonden volgende week inbrengen in de Sociaal-Economische Raad (SER). Met het gezamenlijke initiatief willen de vakcentrales een impasse in de onderhandelingen voorkomen. De vakbeweging had er eerder voor gepleit om het inkomensverlies van de niet volledig afgekeurden op te vangen via een collectieve regeling. Dit stuitte toen op groot verzet bij werkgevers. Nu hopen de bonden een opening te hebben gevonden in de discussie. FNV-bestuurder Agnes Jongerius: "De problemen worden nu neergelegd waar ze thuishoren, aan de CAO-tafel en niet in anonieme uitvoeringsinstanties. Preventie van arbeidsongeschiktheid, begeleiding, reïntegratie en financiering komen zo rechtstreeks op het bord van CAO-partners. Dat vergroot de prikkel om arbeidsongeschiktheid te voorkomen." De partijen in de SER hopen uiterlijk in oktober een unaniem advies aan het kabinet te presenteren. 5 september 2001

Deel: ' Bonden geven nieuwe voorzet in WAO-discussie '
Lees ook