FNV BOUW

Bonden nodigen werkgevers woningcorporaties uit CAO-overleg te hervatten

FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en De Unie hebben de werkgevers uitgenodigd de onderhandelingen over de CAO voor de woningcorporaties te hervatten. In een brief aan werkgeversorganisatie Aedes geven de bonden aan welke stappen zij willen zetten wanneer de werkgevers bereid zijn afstand te nemen van hun standpunt over de nieuwe loonstructuur. Dat zou volgens de bonden de weg vrij maken voor 'goede en werkbare afspraken' over een loonstructuur die onder het personeel op voldoende draagvlak kan rekenen en die recht doet aan de 'werkelijke beloningssituatie in de sector'.

De loonstructuur vormt het belangrijkste knelpunt in de onderhandelingen over de CAO voor de woningcorporaties. Na 12 rondes liepen de onderhandelingen op 16 mei hierop vast. Werkgevers willen een nieuwe loonstructuur op basis van de huidige loonlijn uit de CAO. De bonden willen de nieuwe loonstructuur afstemmen op de huidige praktijk. Die wijst uit dat in veel gevallen boven de CAO-loonlijn wordt betaald.

Om uit de impasse te komen zullen de werkgevers afstand moeten nemen van hun voorstel over de loonstructuur. Dat staat te ver af van de werkelijkheid. Om de totstandkoming van de nieuwe CAO te bespoedigen zijn de bonden vervolgens bereid om in de nieuwe CAO in eerste instantie afspraken te maken over de uitgangspunten van een loonstructuur. Dat biedt partijen de ruimte voor een zorgvuldige uitwerking in concrete regelingen die later kunnen worden vastgesteld. Vanuit die opstelling nodigen de bonden de werkgevers uit de onderhandelingen te hervatten.

Sinds het vastlopen van de onderhandelingen stellen de werkgevers zich afwachtend op. 'De bonden hebben mijn gsm-nummer', stelt werkgeversvoorzitter Van Leeuwen te pas en te onpas. In de brief spreken de bonden de werkgevers nadrukkelijk aan op hun verantwoordelijkheid om de impasse te doorbreken. De werknemers wachten al een half jaar op een nieuwe CAO en hun geduld raakt langzamerhand op. Dat bleek overduidelijk tijdens zes drukbezochte protestbijeenkomsten op 13 juni. Bijna zevenhonderd werknemers spraken daar hun verontwaardiging uit over de opstelling van werkgevers en onderschreven unaniem een verklaring waarin een beroep op werkgevers wordt gedaan 'hun verantwoordelijkheid niet langer uit de weg te gaan'. Behalve over de loonstructuur dient de nieuwe CAO goede afspraken te bevatten over de loonsverhoging, arbeid en zorg en maatwerk. 'Mochten de werkgevers onverhoopt doof blijven voor deze dringende oproep om de onderhandelingen over de nieuwe CAO te hervatten, dan zijn verdere acties onvermijdelijk', zo besluit de verklaring.

Voor de redactie, niet voor publicatie
Voor nadere informatie:
Jan Bos (FNV Bouw): 06 512 053 21.
Johan Slok (Hout- en Bouwbond CNV): 06 536 427 13. Roland Kemper (De Unie): 06 525 220 33.

14 jun 02 13:17

Deel: ' Bonden nodigen werkgevers woningcorporaties uit CAO-overleg te herva.. '
Lees ook