BONDEN UNIVERSITEITSPERSONEEL BEREIDEN ACTIES VOOR

Zoetermeer, 8 april 1999

Gisteren zijn de kaderleden van de bonden ABVAKABO FNV, CFO, CMHF en AC werkzaam bij alle 14 universiteiten bijeen geweest. Op deze drukbezochte bijeenkomst gaven de leden aan dat zij weinig vertrouwen hebben in een goede afloop van de CAO-onderhandelingen. De bonden bereiden nu acties voor in de 14 universiteiten waar 50.000 mensen werken.

De leden vinden het laatste loonbod van 3% per 1 oktober 1999 voor een CAO van 18 maanden volstrekt onvoldoende. Dit komt neer op 0,75% over het jaar 1999. Ook wijzen zij de voorstellen van de VSNU ten aanzien van het afschaffen van de ambtelijke status en het verslechteren van de aanstellings- en ontslagregelingen af. Tijdens de kaderbijeenkomst is er een petitie aangenomen, waarin de inzet van de werkgevers fel is bekritiseerd. Er moet een goed en sociaal totaal pakket komen, met een goede koopkrachtverbetering voor 1999. Lukt dat niet dan zijn acties onvermijdelijk, waarbij stakingen niet worden uitgesloten.

Op maandag 12 april vindt de laatste onderhandelingsronde plaats tussen de bonden en de werkgeversorganisatie VSNU. Het gaat hier om de eerste CAO-universiteiten. Voorheen vielen de universiteiten onder de algemene onderwijs-cao.

Belangrijkste eisen van de bonden zijn:

- 4,25% inkomensverbetering voor een 1 jarige CAO;

- inkomensverbetering voor AIO's;

- verbetering zorgverlof en kinderopvang;

- recht op 5 scholingsdagen per jaar;

- onderzoek en maatregelen ten aanzien van werkdruk.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bonden universiteitspersoneel bereiden acties voor '
Lees ook