Verbond van Verzekeraars

Bondig Formatiespecial

Het Verbond geeft vandaag een Formatiespecial uit, waarin aanbevelingen worden gedaan aan het nieuwe kabinet. Wat moet de toekomstige regering volgens verzekeraars doen aan maatschappelijke problemen als de knelpunten in de zorg en de onveiligheid op straat? En hoe kan de één miljoenste WAOer volgens verzekeraars worden voorkomen? Het Verbond geeft over onderwerpen die voor verzekeraars urgent zijn in een nieuw Regeerakkoord, concrete aanbevelingen, onderbouwd met recente onderzoeksresultaten.

De Formatiespecial is een speciale uitgave van het tweewekelijks bulletin Bondig van het Verbond. De Formatiespecial kunt u hier downloaden. (Om deze te kunnen lezen heeft u het programma Adobe Acrobat 3.0 of hoger nodig. Als u daarover niet beschikt kunt u dat eenvoudig downloaden .)
In deze special geeft het Verbond aanbevelingen over de volgende zes onderwerpen:

Aanpak van de WAO
Het Verbond is het oneens met het standpunt van het vorige kabinet voor een nieuw WAO-stelsel en in pleit in plaats daarvan voor het integraal uitvoeren van het SER-advies. Dat betekent dat de loonaanvulling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten privaat moet worden verzekerd en niet in publieke handen blijft.

Knelpunten in de zorg
De politiek zoekt voor de knelpunten in de zorg vooral naar een oplossing in de vorm van een nieuw ziektekostenstelsel, maar het Verbond vindt dat de aandacht beter eerst kan worden gericht op het oplossen van de knelpunten, zoals de wachtlijsten in de zorg. Dat ook de consument hiervan is overtuigd, blijkt uit een onderzoek dat onlangs in opdracht van het Verbond is uitgevoerd.

Oudedagsvoorziening
Uit een recent onderzoek blijkt dat verreweg het merendeel van de Nederlandse bevolking een pensioentekort heeft en zich daar niet of onvoldoende van bewust is. Daarom pleit het Verbond voor het behoud van een laagdrempelige fiscaliteit voor de opbouw van een adequaat pensioen. De basisaftrek lijfrente, een instrument dat in een extra pensioenopbouw kan voorzien, moet daarom niet worden afgeschaft, maar eerder worden hersteld naar het niveau van vóór de belastingherziening.

Levensloopverzekering
Veel mensen hebben moeite met het combineren van werken, zorgen, zelfonplooiing en ontspanning. Het financiële element speelt daarbij een rol. Op het moment dat financiën nodig zijn, bijvoorbeeld om een periode te stoppen met werken en te kiezen voor zorgtaken, ontbreken deze. Daarom stelt het Verbond voor een levensloopverzekering te ontwikkelen in de derde pijler.

Veiligheid
Het Verbond wil graag meewerken aan initiatieven op het gebied van publiek-private samenwerking, op voorwaarde dat deze samenwerking niet vrijblijvend is. Er moeten concrete afspraken komen met een duidelijke vastlegging van de verantwoordelijkheden. Verder ziet het Verbond graag meer aandacht voor het Integraal Veiligheidsplan, de aanpak van drugscriminaliteit en modernisering van de privacywetgeving.

Aansprakelijkheid
De verzekeringsdekking via aansprakelijkheid van beroepsziekten komt in toenemende mate onder druk. Het Verbond pleit daarom voor een directe verzekering voor beroepsziekten, die werkgevers verplicht moeten afsluiten voor hun werknemers.

Mei 2002

Deel: ' Bondig Formatiespecial '
Lees ook