BONO bundelt trainingen non-profit-ondernemen


Nieuwe stichting speelt in op noodzaak tot ondernemerschap in de non-profit-sector

Amsterdam, 20130425 -- Steeds meer organisaties met non-profit-activiteiten hebben behoefte aan kennis en inspiratie op het gebied van ondernemerschap. Financiers van maatschappelijke activiteiten verwachten ook een ondernemende houding. Stichting BONO is opgericht om non-profit-ondernemen te stimuleren en het aanbod van trainingen op dit terrein te bundelen. Zodat zowel uitvoerende als financierende organisaties doeltreffend en verantwoord geld uitgeven en interveniëren.

Veranderingen vragen om ondernemerschap
De context van non-profit-organisaties vraagt om ondernemerschap. Denk aan de bezuinigingen, diverse wets- en stelselwijzigingen en een veranderde houding van de overheid tot het maatschappelijk middenveld. Zorg- en dienstverlening is toe aan herziening: het kan en moet efficienter en resultaatgerichter, minder afhankelijk van één financier, als netwerkorganisatie en met een groter beroep op de 'eigen kracht' van burgers. Deze veranderingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van (financiers) van non-profit-organisaties. Zoals het opzetten van een goed (sociaal) marktonderzoek of prestatiemeting. Hiervoor biedt BONO prikkelende en praktische trainingen. 


Non-profit-ondernemen
BONO verstaat onder non-profit-ondernemen het door organisaties nastreven en bereiken van niet-financiële resultaten op een efficiënte, creatieve en (financieel) duurzame manier. Non-profit-ondernemen wordt bovendien gekenmerkt door het van begin tot het eind kritisch doordenken van maatschappelijke interventies en voortdurend verifiëren van de urgentie en de resultaten ervan. 


Van traditionele maatschappelijke organisaties tot MVO-afdelingen
BONO is voor de brede non-profit-sector, zowel de uitvoerende als de financierende organisaties in het veld van zorg, welzijn, arbeid, sport, cultuur, educatie, milieu en sociale woningbouw. Maar ook voor MVO-afdelingen van bedrijven en charitatieve fondsen en gemeenten. 


Over BONO
Omdat de context van non-profit-activiteiten om nieuwe vormen van ondernemerschap vraagt, is BONO in 2013 opgericht. BONO is een onafhankelijke stichting die trainingen van verschillende aanbieders bundelt op het gebied van non-profit-ondernemen. BONO heeft als missie om non-profit-ondernemen te stimuleren en ondersteunen. www.bono-opleidingen.nl 


Deel: ' BONO bundelt trainingen non-profit-ondernemen '


Lees ook