Kamerleden digitaal gebombardeerd
Bont voor Dieren start email-actie tegen de nertsenfokkerij

Bont voor Dieren is op zondag 7 februari een cyberprotestactie gestart in het kader van haar campagne om de nertsenfokkerij te verbieden. In radio-spotjes worden dierenvrienden opgeroepen om protest-email te sturen naar Tweede Kamerleden. Een belangrijke actie, want 2,6 miljoen nertsen in Nederland kunnen de hulp van de Tweede Kamerleden goed gebruiken.

Nederland is de op één na grootste nertsenfokker in de wereld. Elk jaar worden hier 2,6 miljoen nertsen gefokt en vergast voor hun vacht. Binnenkort staat de nertsenfokkerij politiek ter discussie. Bont voor Dieren hoopt en verwacht dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich zal uitspreken tégen de nertsenfokkerij.

In 1995 en 1997 werd al besloten om respectievelijk de vossenfokkerij en de chinchillafokkerij te verbieden in Nederland. Een voorstel om ook de nertsenfokkerij haalde indertijd net geen meerderheid in de Kamer.
Sinds de verkiezingen van 1998 is de samenstelling van de Tweede Kamer ingrijpend veranderd. Voor een verbod op de nertsenfokkerij lijkt nu wel een meerderheid te bestaan. PVDA, GroenLinks, SP en RPF zijn vóór zo'n nertsenfokverbod. Ook D66 lijkt een voorstander te zijn van een fokverbod. Toch zijn nog niet alle kamerleden overtuigd van de noodzaak van een nertsenfokverbod. Met name de VVD, CDA, SGP en GPV zijn tegen en moeten nog overtuigd worden van het feit dat de bontfokkerij een extreme vorm van bio-industrie is en geen enkel redelijk doel dient. Daarom is het juist nu van groot belang dat de Tweede Kamerleden bestookt worden met protest-email.

Nederland levert 10% van de wereldproductie aan nertsenbont en is daarmee de op één na grootste nertsenfokker in de wereld. Nertsen zijn wilde dieren die in krappe draadgazen kooitjes op fokkerijen letterlijk gek worden van stress en verveling. De dieren vertonen vaak stereotiep, abnormaal gedrag. Het komt zelfs voor dat de dieren zichzelf of elkaar verminken. In mei worden de jonge nertsen geboren en na zeven maanden, als de vacht op z'n mooist is, worden de dieren vergast en gevild. Dat voor een overbodig en nutteloos product als bont waar in Nederland geen enkel maatschappelijk draagvlak voor bestaat.

Nog deze eeuw kan Nederland een einde maken aan dit dierenleed. 1999 is het jaar van de waarheid voor 2,6 miljoen nertsen in Nederland. 150 Kamerleden beslissen binnenkort over het lot van deze dieren. Bont voor Dieren gaat er vanuit dat de cyberprotestactie digitale vruchten aflevert en dat de bontfokkerij beperkt blijft tot een uitwas van de 20e eeuw.

Amsterdam, 7 februari 1999

Meer informatie:

drs. Maaike Wermer  tel: 020-676 66 00 (maandag vanaf 9.00)
Campagne-coördinator  tel: 06- 516 47 461 of 010-272 39 74 (zondag)

Stichting Bont voor Dieren
Postbus 51353
1007 EJ  AMSTERDAM
tel: 020 676 66 00
fax: 020 676 89 77
https://www.bontvoordieren.nl
info@bontvoordieren.nl  


Toevoeging 31-3-2000:

Let op, nieuw postadres: Postbus 92044, 1090 AA Amsterdam

Deel: ' Bont voor Dieren start email-actie tegen de nertsenfokkerij '
Lees ook