Gemeente Eindhoven

Persbericht: 24 maart 2003, no. 53

Boomfeestdag 2003 in Tongelre

De jaarlijkse Boomfeestdag vindt dit jaar plaats op woensdag 26 maart in Tongelre. Kinderen van alle Tongelrese basisscholen zijn uitgenodigd om woensdagochtend ruim 1.500 jonge bomen in de grond te zetten. Dat gaat gebeuren op een terrein aan de Oude Muschbergweg (achter het scoutinggebouw Villa Roosevelt).
Naast alle kinderen is woensdag in Tongelre ook wethouder Van der Grinten aanwezig. Natuurlijk zal hij ook een aantal bomen aan de aarde toevertrouwen maar hij reikt tevens de prijzen uit aan de winnaars van de fotowedstrijd De mooiste boom van Eindhoven. Voor de Tongelrese basisschoolkinderen is een programma opgesteld waarmee de boomfeestdag ook echt een feestdag voor de kinderen wordt.

Kinderfeest
Vorig jaar heeft de gemeente Eindhoven de boomfeestdag in ere hersteld. Toen was Stratum het stadsdeel waar basisschoolkinderen een duizendtal jonge bomen plantten. Ieder jaar is een ander stadsdeel aan de beurt om gastheer te zijn van de boomfeestdag. De nationale Boomfeestdag heeft als doel heeft kinderen te betrekken bij het wel en wee van bomen en van groen en natuur in zijn algemeenheid. Daarom ligt een stuk braakliggende grond aan de Oude Muschbergweg (achter het scoutinggebouw Villa Roosevelt) woensdagmorgen 26 maart te wachten op zon 250 Tongelrese basisschoolkinderen uit groepen 7 en 8, die gezamenlijk met wethouder Van der Grinten ruim 1.500 jonge bomen zullen planten. Maar voordat de ijverige handjes de boompjes de plantgaten induwen, reikt eerst wethouder van der Grinten de winnaars van de fotowedstrijd de mooiste boom van Eindhoven enkele prijzen uit.

En omdat de Boomfeestdag een feestdag is, staat er in de buurt van de plantlocatie een feesttent met een gezellig programma. De PSV-speaker Peter Raymakers praat de ochtend aan elkaar, Phoxy, de PSV-mascotte komt op bezoek en kindertheater Mario van Erp geeft ook acte de presence. Natuurlijk ontbreekt er geen limonade en cake! Tegen twaalf uur gaan de kinderen met de bus weer richting school.

© 2003 Gemeente Eindhoven

Deel: ' Boomfeestdag 2003 in Tongelre '
Lees ook