Gemeente Heerenveen

Persberichten

Boomfeestdag op 27 maart in Katlijk staat in teken van Doarpen Yn t Grien.
18-3-2003

De traditionele Nationale Boomfeestdag wordt dit jaar op donderdag 27 maart gevierd in Katlijk. De viering gebeurt in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en Plaatselijk Belang Katlijk en staat in het teken van het project Doarpen Ynt Grien. Leerlingen van CBS W.A. Nijenhuisschool en OBS Tjongerschool zullen samen 11 bomen en zon 200 struiken planten bij het speelveld aan de Kerkelaan. Ze krijgen daarbij hulp van de medewerkers van de afdeling Wijkbeheer. Wethouder Roel Kaastra zal om 14.00 uur het startschot geven door de eerste boom te planten.

Groenplan start eerder: op 22 maart a.s.
In het kader van het project Doarpen Ynt Grien is samen met de dorpsbewoners een groenplan opgesteld. Op zaterdag 22 maart a.s. om 9.30 uur gaan Plaatselijk Belang Katlijk en Landschapbeheer Friesland al aan de slag met het planten van in totaal 27 bomen langs de Kerkelaan, de Klepelslag, de W.A. Nijenhuisweg en in de bocht van de Weversbuurt. Dat zijn vooral eiken en beuken. Op boomfeestdag planten de kinderen dus nog eens zon 11 eiken en ruim 300 struiken (o.a. krent, meidoorn en hazelaar). Op deze manier wordt het dorp letterlijk in het groen gezet. Daarmee is het project Doarpen Ynt Grien in Katlijk dan afgerond.

Doarpen Ynt Grien
De viering in Katlijk is een dag later dan de landelijke Boomfeestdag. Dit komt omdat aangesloten wordt bij het ROM-project Doarpen Ynt Grien. Dit is een project binnen het ROM-gebied Zuidoost-Friesland. Doel ervan is om samen met de dorpsbevolking de woon- en leefomgeving aantrekkelijker te maken door het aanplanten en deskundig beheren van landschappelijk groen op gemeentelijk en/of particulier terrein. Landschapsbeheer Friesland is de trekker van het project. De dorpsbelangen en de gemeenten zijn de andere betrokken partijen. Tot 2004 zullen in totaal binnen het ROM-gebied Zuidoost-Friesland ongeveer 15 projecten Doarpen Ynt Grien worden uitgevoerd. Katlijk is binnen de gemeente Heerenveen het eerste dorp dat hiermee aan de slag is gegaan.

Om in het lesprogramma in te haken op Boomfeestdag krijgen de beide scholen een lespakket over bomen. De organisatie van Boomfeestdag wordt verzorgd door de landelijke Stichting Boomfeestdag en de afdeling Wijkbeheer van de gemeente, en dit jaar in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en Plaatselijk Belang Katlijk.

Deel: ' Boomfeestdag in Katlijk in teken van Doarpen Yn t Grien '
Lees ook