Gemeente Den Haag

2003-03-25: Boomfeestdag: wethouder Stolte en leerlingen planten "Bomen voor de toekomst"

---

Tijdens de nationale Boomfeestdag op woensdag 26 maart 2003 uur plant wethouder Stolte om 10.00 uur twee lindebomen op de Lange Vijverberg. Dit doet hij samen met de leerlingen van groep F van de 1e Nederlandse Montessori school uit Den Haag. Deze leerlingen hebben tekeningen gemaakt over het jaarthema van de boomfeestdag: "Bomen voor de toekomst". Daarbij hebben zij hun visie op de toekomst uitgebeeld in tekeningen. Wethouder Stolte zal deze "meeplanten" met de bomen. Als over een paar honderd jaar de bomen verwijderd worden, kunnen de inwoners van Den Haag zien hoe deze leerlingen dachten over de toekomst en bomen voor de toekomst.

1e Prijs voor innovatief beleid
De gemeente Den Haag besteedt veel zorg aan haar bomen en het bomenbeleid. De gemeente Den Haag heeft de laatste jaren allerlei vernieuwende constructies bedacht, waardoor bomen kunnen groeien in minder ruimte onder de grond. Een recent voorbeeld is de boomontlast-constructie in het centrum van de stad (Spui-Hofweg-Kneuterdijk). Daarvoor heeft de gemeente samen met het bedrijf Waterblock zogeheten "boomkrukken" of watershields ontworpen, waarbij bomen met minder ruimte onder de grond toch groot kunnen worden. Voor deze innovatieve constructie heeft de gemeente onlangs de Natuur- en Landschaps-award gewonnen op de Infratech-beurs.

Levende schakels en oude traditie
Met het planten van de twee lindebomen op de Lange Vijverberg wordt een oude traditie voortgezet. Al in 1536 liet Keizer Karel V lindebomen planten op de Lange Vijverberg. Met het planten van de twee bomen wordt een periode van groot onderhoud op het Lange Voorhout en de Lange Vijverberg afgesloten. Bij ruim 400 bomen zijn bodemverbeterende maatregelen genomen en zijn er 26 bomen teruggeplant. Twee van deze bomen waren met de zware storm van oktober 2002 verloren gegaan.

last update: 25-3-2003 16:25:27 ;pag.: 19278; auteur: 616;cat.: 2,Gemeentenieuws Uw browser ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Boomfeestdag wethouder Stolte en leerlingen planten 'Bomen voor de .. '
Lees ook