Ingezonden persbericht

LBR-bericht

Rotterdam, 27 februari 2003

Bordjes tegen asielzoekers strafbaar

Discriminatie en strafbaar. Dat was vanochtend het oordeel van de Apeldoornse kantonrechter over het plaatsen van bordjes voor de winkelruit met de tekst 'Wij laten niet meer dan één asielzoeker per keer naar binnen'.

Afgelopen zomer ontstond in Wapenveld ophef over winkeliers die bordjes bij de ingang van hun winkel ophingen met deze tekst. De winkeliers gingen daartoe over vanwege enkele gevallen van diefstal (een bierkrat, een fles jenever, twee camera's) waarbij beschuldigend werd gewezen naar de bewoners van het nabij gelegen AZC.

Het LBR deed naar aanleiding van de bordjes aangifte van rassendiscriminatie. Het LBR vindt het plaatsen van deze bordjes met die tekst een uiterst kwalijke zaak, omdat dit leidt tot discriminatie van een groep mensen op grond van ras. Het LBR verwijst hierbij naar een uitspraak van de Hoge Raad van 13 juni 2000 waarin staat dat er sprake is van discriminatie op grond van ras, indien men asielzoekers als groep discrimineert.

De rechter oordeelde vanochtend dat het plaatsen van de bordjes voor de winkelruit discriminatie op grond van ras oplevert en strafbaar is op grond van artikel 429 quater Strafrecht. Omdat in dit geval niet bewezen was dat daadwerkelijk personen wegens hun ras niet tot de winkel waren toegelaten, zijn de winkeliers vrijgesproken.

Voor het LBR ging en gaat het om een principiële uitspraak over discriminatie op grond van ras. In die zin is het LBR tevreden met het vonnis, omdat hiermee duidelijkheid wordt gegeven over de ontoelaatbaarheid van de onderhavige bordjes; volgens de wet discriminatie en bij onvoldoende objectieve rechtvaardigingsgronden strafbaar.

In de uitspraak betreurt de rechter het dat van overheidswege (politie, burgemeester) niet het signaal is gegeven dat het ophangen van een bordje met een van de gewraakte teksten mogelijk een strafbaar feit oplevert. Het LBR onderschrijft deze redenering.

Voor de pers, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LBR, telefoon:010-2010201 en vragen naar mr. Carolina de Fey. Na 17.00 uur kunt u bellen naar 06-55790786.

Deel: ' Bordjes tegen asielzoekers strafbaar '
Lees ook