Gemeente Voorburg-Leidschendam


Boringen Damcentrum Leidschendam

Persbericht, Leidschendam-Voorburg, 27 januari 2003
---

Vanaf dinsdag 4 februari voert Fugro in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg een aantal werkzaamheden uit in het Damcentrum. Het betreft grondboringen en het slaan van peilbuizen, verspreid door het hele gebied. Dit werk levert gegevens op over de grondwaterstanden die van belang zijn voor de ontwikkelingsplannen van het Damcentrum.

Fugro begint met de boringen in de Schoorlaan, waar het verkeer enige tijd gestremd zal zijn.
In de overige straten van het centrum vinden de boringen plaats in de trottoirs; het wegverkeer ondervindt hier geen hinder van. De werkzaamheden nemen ongeveer anderhalve dag in beslag.

Disclaimer en colofon Gemeente Leidschendam-Voorburg 04.02.2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Boringen Damcentrum Leidschendam '
Lees ook