D66

1 november 1999

Spreekrecht voor slachtoffers van misdrijven

Boris Dittrich

Wanneer iemand het slachtoffer is geworden van een misdrijf, is de kans groot dat hij nooit in de gelegenheid wordt gesteld om aan de strafrechter zijn verhaal te kunnen doen. Het strafproces draait met andere woorden om de verdachte. Heeft hij het misdrijf begaan, wat is de meest passende straf? Slachtoffers kunnen hoogstens een schadevergoeding vragen. Op de terechtzitting kunnen zij dan aan de hand van bonnetjes het schadebedrag toelichten. Of zij kunnen als getuige worden gehoord. Maar als slachtoffer hebben zij geen enkel wettelijk recht om de rechter te vertellen wat er met hen gebeurd is en hoe zij de gevolgen van het misdrijf verwerkt hebben. Sommige rechters staan toe dat slachtoffers - in het kort - hun verhaal doen. De meeste rechters staan dat niet toe. Het hangt dus helemaal van de persoon van de rechter af of je als slachtoffer gehoord wordt. Veel slachtoffers hebben het gevoel dat de strafzaak over hun hoofd heen wordt behandeld. Hierdoor kunnen zij het vertrouwen in politie en justitie verliezen.

D66 wil hierin verandering brengen. Er moet op korte termijn een wettelijk spreekrecht voor slachtoffers in de strafwet worden opgenomen. Zo kan een rechter zelf rechtstreeks van het slachtoffer zijn kant van het verhaal horen. Sommige slachtoffers zullen er gebruik van willen maken, andere niet. Het is een recht, geen plicht. Het voorstel gaat dan ook niet ten koste van de rechten van de verdachte.

D66 zal het voorstel tijdens de behandeling van de justitiebegroting op 2 november 1999 in de Tweede Kamer nader toelichten.

Boris Dittrich, 30 oktober 1999
Woordvoerder Justitie Tweede-Kamerfractie D66
E-mail:B.Dittrich@tk.parlement.nl

Deel: ' Boris Dittrich wil spreekrecht slachtoffers van misdrijven '
Lees ook