Boris van der Ham nieuwe voorzitter Humanistisch Verbond


AMERSFOORT, 20121124 -- Boris van der Ham (39) is vandaag, zaterdag 24 november, benoemd tot nieuwe voorzitter van het Humanistisch Verbond. De leden stemden met groot enthousiasme in met zijn voordracht tijdens de Algemene Ledenvergadering in Amersfoort.

Bestuur en leden van het Humanistisch Verbond zijn blij met hun nieuwe voorzitter, die vol energie, overtuiging en met een schat aan ervaring zijn nieuwe functie tegemoet treedt. “Er is een groeiende behoefte aan seculiere vormen van levensbeschouwing, nu ruim de helft van Nederland niet meer kerkelijk is. Dat geldt zeker voor persoonlijke levensvragen”, zo sprak hij de leden toe.

Boris van der Ham is kritisch over hoe we in Nederland soms omgaan met fundamentele vrijheden: ”Mensen in bijvoorbeeld Rusland en de Arabische wereld vechten voor de vrijheid van meningsuiting die daar onder vuur ligt. Dit soort fundamentele vrijheden zijn het waard te verdedigen. We zijn ons er in Nederland onvoldoende van bewust dat de vrijheid die wij kennen ook niet vanzelfsprekend is. Sterker nog: seculiere politieke partijen gaan soms roekeloos om met zwaar bevochten vrijheden, door ze als wisselgeld in te zetten bij een onderhandeling. Onverschilligheid is misschien wel de grootste vijand van de Nederlandse vrijheid en het verkeerde voorbeeld,” aldus de nieuwe voorzitter. “Nederland moet voorop blijven lopen en het Humanistisch Verbond moet de persoonlijke vrijheid in het publieke debat met vuur verdedigen, maar ook mensen persoonlijk inspireren om kritisch en betrokken te blijven.” 

Van der Ham wil als voorzitter van het Humanistisch Verbond de levensbeschouwelijke taak verdiepen en de grondslag verbreden: “Veel mensen zoeken houvast bij het beantwoorden van persoonlijke levensvragen, bijvoorbeeld over opvoeding, onderwijs en een zelfgekozen levenseinde. Om een mooi en vol leven te leiden is inspiratie en verdieping nodig. Dat begint al met wat je kinderen aan waarden en vorming meegeeft thuis en op school. Het Humanistisch Verbond heeft hierin veel te bieden vanuit de rijke en inspirerende traditie van het humanisme.” 

Van der Ham wil meer mensen binden: “Het humanisme is in potentie de grootste levensbeschouwelijke stroming van Nederland, en verbindt onder meer atheïsten, agnosten en vrijzinnigen. Onze tijd vraagt om een krachtige en verdiepende humanistische stem. Die stem kan nog krachtiger worden als nog meer mensen lid worden. Sympathie voor onze visie en levensbeschouwing is welkom, lidmaatschap is nog beter. Daar ga ik me ook hard voor maken.”

Van der Ham was tien jaar lid van de Tweede Kamer, waar hij zich inzette voor onder meer beter onderwijs en de vrijheid van meningsuiting. Hij leverde een bijdrage aan levensbeschouwelijke publicaties en lezingen, zoals in het debat over de strafbaarheid van godslastering. Op youtube.com en vrijzinnig.com houdt hij ‘vrijzinnige lezingen’ met de seculiere, vrijzinnige en humanistische geschiedenis als leidraad. Recent publiceerde hij ‘De Vrije Moraal’, een boek over de morele en maatschappelijke dilemma’s van de vrijheid. Voor zijn Kamerlidmaatschap was Van der Ham landelijk actief bij verschillende jongerenorganisaties. Hij doorliep de toneelacademie Maastricht en studeerde een aantal jaar geschiedenis. Het onbezoldigd voorzitterschap wordt verricht naast zijn andere werkzaamheden. 

Boris van der Ham volgt Rein Zunderdorp op, die negen jaar bestuurslid was, waarvan zeven jaar als voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap groeide het aantal leden en nam de belangstelling toe voor het Humanistisch Verbond. Na jarenlange inzet en betrokkenheid namen ook penningmeester Jan van Oudenaarden en bestuurslid voor de vereniging Saskia Daru afscheid. Naast de voorzitter zijn nog drie nieuwe bestuursleden benoemd: Leon Benders is de nieuwe penningmeester, Miranda Meijerman bestuurslid voor de vereniging en Marieke Cambeen bekleedt de nieuwe bestuursfunctie Marketing, Communicatie en Werving.

Het Humanistisch Verbond is een levensbeschouwelijke organisatie die vanuit een humanistische levensovertuiging:

- zingeving en inspiratie biedt bij het vinden van antwoorden op maatschappelijke en persoonlijke levensvragen

- een samenleving wil bevorderen waarin mensen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor zichzelf, de samenleving en de natuur. Het motto is: zelf denken samen leven.

https://www.humanistischverbond.nl


Deel: ' Boris van der Ham nieuwe voorzitter Humanistisch Verbond '
Lees ook