Ministerie van VWS

Minister Borst beslist over toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het ziekenfondspakket

Woensdag 12 april 2000, nummer 38

Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten een aantal van de zogenaamde wachtkamergeneesmiddelen per 1 mei a.s. tot het ziekenfondspakket toe te laten. Het gaat hierbij om geneesmiddelen met een bewezen therapeutische (meer)waarde, die geen onaanvaardbare meerkosten met zich meebrengen. Er zullen 8 geneesmiddelen tot het pakket worden toegelaten, waaronder een geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, een middel tegen Psoriasis, een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij in vitro-fertilisatie (IVF), een geneesmiddel tegen astma en een geneesmiddel tegen longtuberculose en bepaalde infecties bij AIDS-patiënten. In totaal wordt voor een bedrag van 6,5 miljoen gulden aan nieuwe geneesmiddelen in het ziekenfondspakket toegelaten.

Afwijzingen
De overige 8 wachtkamergeneesmiddelen komen niet in het ziekenfondspakket. Het betreft hier geneesmiddelen waarvan de therapeutische meerwaarde niet voldoende is aangetoond, of waarvan de therapeutische meerwaarde de hoge extra kosten niet rechtvaardigt. Onder de geneesmiddelen die niet worden toegelaten bevindt zich het nieuwe geneesmiddel tegen erectiestoornissen (Viagra). Aangezien de meerwaarde van dit geneesmiddel met name een gevolg is van een toegenomen gebruiksgemak en het middel niet effectiever is dan het geneesmiddel voor deze aandoening dat al in het pakket zit, is de Minister van mening dat het hoge kostenbeslag waarmee opname van Viagra gepaard gaat, niet gerechtvaardigd wordt. (bij een gebruik van maandelijks 4 tabletten door 75.000 personen komen de kosten op 60 miljoen gulden per jaar).
Op deze manier wil de Minister financiële ruimte bewaren voor geneesmiddelen die in het belang van de volksgezondheid absoluut in het pakket moeten worden opgenomen (bijvoorbeeld nieuwe doorbraakgeneesmiddelen bestemd voor ernstige aandoeningen). Overigens wordt Viagra in een groot deel van de Europese landen ook niet vergoed (bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland). In totaal is voor een bedrag van 83 miljoen gulden aan aanvragen niet gehonoreerd.

Achtergrond
Met het oog op kostenbeheersing is per 1 juli 1993 besloten om nieuwe geneesmiddelen die niet in een cluster van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem pasten, vooralsnog niet tot het pakket toe te laten. Een uitzondering hierop bestond voor geneesmiddelen die gebruikt werden voor de behandeling van ziekten waarvoor nog geen geneesmiddel beschikbaar was. Per 1 juli 1999 is het vergoedingensysteem weer geopend voor nieuwe geneesmiddelen.De Minister heeft op eigen initiatief besloten de geneesmiddelen die door de sluiting in de tussenliggende periode niet zijn toegelaten, de zogenaamde wachtkamergeneesmiddelen, door het College voor zorgverzekeringen (CVZ) te laten beoordelen op therapeutische waarde en doelmatigheid. Een gedeelte van deze groep is in de loop der tijd beoordeeld en voor een deel in het pakket opgenomen. De beoordeling van de resterende groep van 16 wachtkamer-geneesmiddelen, die tussen 1 oktober 1997 en 1 juli 1999 waren aangemeld, is kortgeleden afgerond.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in: Volksgezondheid - Genees- en hulpmiddelen

Deel: ' Borst beslist over toelaten geneesmiddelen in ziekenfonds '
Lees ook