Ministerie van VWS

Standpunt rapport 'Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector'

De minister van VWS geeft in onderstaande brief haar standpunt weer over het rapport Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector van ZorgOnderzoek Nederland (ZON), dat zij in oktober 1999 naar de Tweede Kamer toestuurde. In het standpunt heeft de minister ook de concept-rapportage van de Algemene Rekenkamer inzake een onderzoek 'Informatieverzorging klachtrecht en medezeggenschap patiënten zorgsector' betrokken.

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Borst over rapport 'Evaluatie Wet klachtrecht zorgsector' '
Lees ook