Borstaanpassing meest gezocht op vergelijkingssite


Borstoperatie-hype wordt zichtbaar tijdens zorgseizoen

Ouderkerk aan de Amstel, 20171116 -- Vergelijkingssite www.ZorgverzekeringWijzer.nl constateert dat borstaanpassing op de site steeds vaker wordt gezocht. Er lijkt een trend zichtbaar te worden dat steeds meer jonge vrouwen zonder medische noodzaak vrijwillig een borstoperatie willen ondergaan. Tijdens de voorbereiding van het huidige zorgseizoen zag men al dat de zoekwoorden op www.ZorgverzekeringWijzer.nl borst- vergroting en borstverkleining met afstand de meest ingetypte zoekwoorden op de site waren. Dit gevolgd door fysiotherapie dat ruim 1 % van het zoekvolume voor haar rekening nam.

Jaarlijks vinden er wereldwijd ongeveer drie miljoen cosmetische borstoperaties plaats en worden bijna tweehonderduizend borstimplantaties verwijderd. Daarnaast lijkt inmiddels de opvallende conclusie gerechtvaardigd dat deze operaties bij steeds jongere vrouwen worden verricht. In Brazilie vindt al 35% van deze operaties plaats bij vrouwen van 17 jaar of jonger.

Wilfred Mooij van ZorgverzekeringWijzer:

"Ik vind het verontrustend, hoewel het mij wellicht niets aangaat. Maar vorig jaar zagen wij al veel belangstelling voor de vergoeding van niet medisch noodzakelijke borstaanpassingen. Steeds meer en steeds jongere vrouwen, zeg maar meisjes, besteden hun geld aan ingrepen waarvan zij op langere termijn de effecten niet kunnen inschatten. Mogelijk zijn ze door de mediaaandacht onzeker over hun uiterlijk en willen ze aan het zogenaamde ideaalplaatje voldoen. Straks volgen de hersteloperaties met mogelijk onherstelbare (psychische) schade. Wellicht goed dat politici zich hier eens in gaan verdiepen."

De zorgvergelijker heeft ook navraag bij het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek  gedaan, maar daar was de reactie per mail dat zijn niet over Nederlandse cijfers beschikt.

Wilfred Mooij
Deel: ' Borstaanpassing meest gezocht op vergelijkingssite '
Lees ook