Rijks Universiteit Groningen


Borstvoeding heeft voorkeur ondanks verontreinigingen


Datum en tijd woensdag 20 januari 1999, 14.00 uur
Promovenda C.I. Lanting

Proefschrift Effects of perinatal PCB and dioxin exposure and early fee- ding mode on child development

Promotores prof.dr. E.R. Boersma
prof.dr. B.C.L. Touwen

Faculteit medische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Lanting (Heerenveen, 1967) studeerde geneeskunde in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de sectie Perinatale voeding & ontwikkeling van de disciplinegroep Obstetrie/gynaecologie en kindergenees- kunde, waaraan zij tot 1 maart verbonden blijft. Het onderzoek is gefinan- cierd door de Europese Gemeenschap en maakt onderdeel uit van een interna- tionaal project getiteld: 'Neonatal PCB exposure and neurodevelopmental deficit: application and validation of indicators for the early detection of deficit.'

Zie persbericht d.d. 12 januari 1999

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46.

Deel: ' Borstvoeding heeft voorkeur ondanks verontreinigingen '
Lees ook