Royal Boskalis Westminster N.V.

PERSBERICHT no. 2 20-01-99

Boskalis en Ballast Nedam in Argentijns project

Papendrecht - Boskalis en Ballast Nedam hebben in Argentinië het definitieve contract getekend voor een project in het deltagebied bij de stad Rosario, 600 kilometer ten noorden van Buenos Aires. Met de order is een bedrag van ongeveer 160 miljoen gulden gemoeid. De twee bedrijven spuiten bij Rosario in het deltagebied een zandlichaam met een lengte van 46 kilometer op. Daarop komt een weg die Rosario moet verbinden met het noordelijker gelegen Victoria. Voor het project moet 11 miljoen kubieke meter slib worden gebaggerd en nog eens 25 miljoen kubieke meter zand worden opgespoten. Het werk vereist de inzet van meerdere soorten materieel. Boskalis levert onder meer de cutterzuiger Zuiderklip. Ballast Nedam zal de cutterzuiger Haarlem op het project inzetten.

Boskalis en Ballast Nedam werken in opdracht van een consortium waarin onder andere het Duitse Hochtief deelneemt en dat onder leiding staat van het Italiaanse constructiebedrijf Impregilo. Boskalis en Ballast Nedam starten in april met hun activiteiten die een looptijd van circa tweeëneenhalf jaar hebben.

De contractondertekening is een officiële bekrachtiging van eerder gemaakte afspraken Tijdens de handelsmissie van minister-president Kok eind vorig jaar naar Zuid-Amerika verschenen al berichten over het Rosario-project in het nieuws. De Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij heeft bij het tot stand komen van dit contract een belangrijke rol gespeeld door het afdekken van betalingsrisico's.

Voor verdere informatie:
Afdeling Public Relations & Publiciteit, telefoon 078-6969000

Deel: ' Boskalis en Ballast Nedam in Argentijns project '
Lees ook