Royal Boskalis Westminster N.V.

PERSBERICHT No. 10 11-08-99

Boskalis kiest MAXIMO voor onderhoud deel vloot

PSDI levert onbeperkte licentie Boskalis wereldwijd

Nieuwegein, Papendrecht, 11 augustus 1999 - MAXIMO, de enterprise asset maintenance software van PSDI (NASDAQ: PSDI), is door Royal Boskalis Westminster nv aangeschaft om het onderhoud van de 70 grootste schepen van de Boskalis vloot te beheren. Zo wil de internationaal opererende baggermaatschappij de inzetbaarheid van de schepen optimaliseren en daarmee haar concurrentiepositie verder versterken. MAXIMO wordt geïntegreerd met BaaN- ERP. De licentie voor een onbeperkt aantal gebruikers bij Boskalis wereldwijd is één van de grootste contracten die PSDI Benelux in het derde kwartaal van boekjaar 1999 sloot.

De integratiemogelijkheden met de Baan-software, de gebruiksvriendelijkheid en de uitgebreide functionaliteit maakten dat MAXIMO duidelijk de voorkeur genoot bij de selectie. MAXIMO vervangt het bestaande onderhoudspakket dat Boskalis in eigen beheer ontwikkelde. Het bedrijf wil hiermee het accent verder verschuiven van correctief naar preventief onderhoud. Preventief onderhoud is goedkoper en vindt op een gewenst tijdstip plaats waardoor de beschikbaarheid van de schepen verbetert.
Boskalis werkt met het BaaN- ERP-systeem vanuit de wens naar een geïntegreerd ICT-systeem voor alle bedrijfsprocessen. Om het onderhoud te beheren op de grootste schepen van de vloot (zoals het vlaggenschip Queen of the Netherlands) werden drie onderhoudsbeheer systemen, waaronder MAXIMO, aan een strenge selectie onderworpen.

Boskalis implementeert MAXIMO bij de Centrale Technische Dienst (CTD) en op de schepen. De wijzigingen in MAXIMO op de schepen zijn zichtbaar voor de CTD. Onderhoudsvoorstellen die de CTD doet in MAXIMO komen op de schepen op het scherm.
Sommige schepen zijn sterk geautomatiseerd, andere zijn traditioneler uitgevoerd. Volgens de heer J.A. Stam (IT manager bij Boskalis) is de grote uitdaging om het systeem ook toegankelijk en bruikbaar te laten zijn voor de werknemers die niet intensief met computers werken. Vandaar dat de gebruikersvriendelijkheid een belangrijk criterium was in de selectie.

Met een pilot-implementatie bij de CTD en twee schepen is al begonnen. Begin 2000 zal de uitrol van het systeem van start gaan. De optie om na de pilot ook ander materieel in MAXIMO te beheren wordt opengehouden.

MAXIMO wordt zowel bij de CTD als op de schepen geïmplementeerd op NT netwerken. Naast de licentie-overeenkomst, sloten de twee partijen ook een onderhoudscontract op de software.

Voor verdere informatie:
Afdeling Public Relations & Publiciteit, telefoon 078-6969000

Deel: ' Boskalis kiest MAXIMO voor onderhoud deel vloot '
Lees ook