Royal Boskalis Westminster N.V.

Datum 22 augustus 2001

Boskalis verhoogt verwachte winststijging 2001 van 10% naar circa 15%

Hoofdpunten eerste helft 2001
Orderportefeuille EUR 1,2 miljard goed gevuld, breed gespreid Omzet EUR 482 miljoen +10%
Nettowinst EUR 30,1 miljoen +14%
Winst per aandeel EUR 1,16 +13%

Verwachting 2001: omzet boven EUR 1 miljard grens, nettowinst groei circa 15%.

Papendrecht In de eerste helft van dit jaar is de omzet bij Koninklijke Boskalis Westminster nv met 10% gestegen en groeide de nettowinst met 14%. De orderportefeuille is goed gevuld en breed gespreid en bedroeg per eind juni EUR 1,2 miljard. De nettowinst van EUR 30,1 miljoen resulteerde in een 13% hogere nettowinst per aandeel van EUR 1,16 ten opzichte van EUR 1,03 in de eerste helft van 2000. De orderontvangst in het eerste halfjaar bedroeg EUR 481 miljoen (eerste halfjaar 2000: EUR 862 miljoen, waarvan de megaorder in Singapore EUR 442 miljoen bedroeg). De omzet verricht werk was EUR 482 miljoen (eerste halfjaar 2000: EUR 437 miljoen). Voor het jaar 2001 verhoogt de Raad van Bestuur de verwachte stijging van de nettowinst van circa 10% naar circa 15%.

Markt
De behoefte aan infrastructuur in en rond de waterlijn wordt vooral bepaald door lange termijn vooruitzichten. De wereldbevolking groeit en naar verwachting zullen de wereldeconomie en -handel op langere termijn blijven groeien. De vooruitzichten in de meeste van de markten van Boskalis zijn dan ook positief. Klanten vertonen weinig aarzeling ten aanzien van de aanbesteding van infrastructurele projecten. De ontwikkelingen op de wereldbaggermarkt zijn in het eerste halfjaar onveranderd positief gebleven. Naast een hoog activiteitenniveau qua uitvoering heeft de vraag naar nieuwe projecten in de markt zich goed ontwikkeld.

In Nederland werden omvangrijke werken opgedragen en elders in Europa bestaan goede kansen op additionele projecten, zoals in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en, op middellange termijn, Finland en Zweden. In het Verre Oosten bestaan buiten voortgaande infrastructurele ontwikkelingen in Singapore en Hong Kong prospects in o.a. Maleisië, Korea en Australië. In het Midden-Oosten hebben voortgaande ontwikkelingen van economische sectoren als handel, toerisme en industrie geleid tot nieuwe uitbreiding van infrastructuren. Nieuwe partijen, vaak zonder eigen produktiemiddelen, maken de markt in deze regio toenemend concurrerend; de in mei tot stand gekomen alliantie met Archirodon betekent een extra versterking van Boskalis' positie aldaar. Noord-Amerika (Verenigde Staten en Mexico) blijft eveneens kansrijk. In Zuid-Amerika en Afrika, markten van relatief geringe omvang, wordt de vraag vooral bepaald door financieringsbeperkingen.

Vlootbezetting, orderportefeuille en omzet
De vlootbezetting in het eerste halfjaar was uitstekend. Op jaarbasis waren de hoppers 41 weken bezet (eerste halfjaar 2000: 38 weken) en de cutters 34 weken (eerste halfjaar 2000: 27 weken).

Mondiaal werd voor EUR 481 miljoen aan grote en kleinere opdrachten aangenomen (eerste halfjaar 2000: EUR 862 miljoen, waarvan de megaorder in Singapore EUR 442 miljoen bedroeg). Vooral in de thuismarkten was de instroom van opdrachten aanzienlijk.

De omzet verricht werk bedroeg EUR 482 miljoen (eerste helft 2000: EUR 437 miljoen). Door de hogere omzet op de internationale projectenmarkten bedroeg het omzetaandeel van de thuismarken 58%, ten opzichte van 67% in de eerste helft van 2000. De thuismarkten van Boskalis hebben zich overwegend stabiel ontwikkeld. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 groeide het activiteitenniveau vooral in Nederland. In Nigeria en Mexico was het volume lager. In deze landen werd vorig jaar nog aan enkele grote projecten gewerkt die inmiddels zijn opgeleverd. Daarnaast zijn de werkomstandigheden in Nigeria in de afgelopen maanden verder verslechterd, waardoor de uitvoering van projecten moeizaam verloopt. In de overige thuismarkten was de omzet bevredigend. Op de internationale projectenmarkten steeg de omzet fors ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omvangrijke werken in het Verre Oosten droegen hieraan bij, evenals enkele projecten in het Indisch Subcontinent en Afrika.

De omzet op basis van opgeleverd werk bedroeg EUR 441 miljoen (eerste helft 2000: EUR 404 miljoen).

Resultaten
Het bedrijfsresultaat steeg met 11% tot EUR 36,3 miljoen (eerste helft 2000: EUR 32,8 miljoen), vooral door de hogere omzet en brutowinst op werken en de sterke vlootbezetting. Als gevolg van de investeringen in 2000 stegen de afschrijvingen in het afgelopen halfjaar tot EUR 30,1 miljoen. Het resultaat uit deelnemingen bedroeg EUR 2,9 miljoen (eerste helft 2000: EUR 1,7 miljoen) door uitstekende prestaties van Lamnalco, dat actief is in het Midden-Oosten. De nettowinst over de eerste 6 maanden steeg tot EUR 30,1 miljoen of EUR 1,16 per aandeel (eerste helft 2000: EUR 26,4 miljoen of EUR 1,03 per aandeel). De cashflow bedroeg EUR 60,2 miljoen (eerste halfjaar 2000: EUR 52,1 miljoen).

Investeringen en eigen vermogen
De investeringen in vaste activa in het eerste halfjaar beliepen EUR 44,9 miljoen (eerste helft 2000: EUR 31,6 miljoen). Naast reguliere verbeteringen aan materieel werd geïnvesteerd in thuismarktmaterieel, de afbouw van de mid-size hopper 'Waterway', de nieuwbouw van de tweede mid-size hopper 'Coastway', die later dit jaar tewater wordt gelaten, alsmede het nieuwe hoofdkantoor. De desinvesteringen, tegen boekwaarde, bedroegen EUR 5,7 miljoen; per saldo was derhalve sprake van een netto-investering van EUR 39,2 miljoen (eerste helft 2000: EUR 29,4 miljoen). Daarnaast werd in mei 2001 een 30% belang verworven in Archirodon Group nv, een maritieme aannemer met een sterke positie in het Midden-Oosten. De investeringen zijn met eigen middelen gefinancierd.

Het in januari 2001 aangekondigde additionele investeringsprogramma voor de komende drie jaren is inmiddels ten dele in orders omgezet: de tweede mid-size hopper wordt momenteel gebouwd en de verlenging van jumbohopper 'WD Fairway' zal tussen mei en september 2002 worden uitgevoerd. De besluitvorming over de twee aangekondigde hoppers van 14.000 m3 zal op korte termijn worden afgerond.

Het eigen vermogen bedroeg per 30 juni 2001 EUR 331 miljoen (31 december 2000: EUR 300 miljoen) en de solvabiliteit bleef in het eerste halfjaar stabiel op 34%. Het gemiddeld geplaatst aantal aandelen in het eerste halfjaar bedroeg 25.890.000.

Vooruitzichten voor het gehele jaar
Op basis van de resultaten tot dusverre en de goede werkbezetting voor het tweede halfjaar verwacht de Raad van Bestuur dat de nettowinst over het gehele jaar met circa 15% zal stijgen ten opzichte van 2000.

Samengaan met HAM
In mei 2001 heeft Boskalis aan het bestuur van Hollandsche Beton Groep ('HBG') een voorstel gedaan tot samengaan met Hollandsche Aanneming Maatschappij ('HAM'), de baggerdivisie van HBG. Inmiddels heeft het HBG-bestuur gekozen voor een samenvoeging van haar baggeractiviteiten met die van Ballast Nedam. De daaruit ontstane discussie tussen het bestuur van HBG en haar aandeelhouders duurt nog voort. Boskalis volgt deze met belangstelling.

Boskalis heeft een duidelijke groeistrategie die gericht is op versterking van haar marktpositie. De onderneming is sinds de tachtiger jaren met gemiddeld meer dan 10% per jaar gegroeid en het beleid is gericht op voortzetting van deze trend.

Boskalis is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met tien belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in het baggeren voorkomende diensten. Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over 5 continenten. Boskalis heeft ruim 3.300 medewerkers in dienst.

Deel: ' Boskalis verhoogt verwachte winststijging 2001 '
Lees ook