Royal Boskalis Westminster N.V.

PERSBERICHT no. 3 10-02-99

Boskalis verwerft havenproject in Egypte

Papendrecht - Boskalis heeft opdracht ontvangen voor de aanleg van de Port Said East Port in Egypte. De order is aan Boskalis gegund in combinatie met Jan de Nul uit België, Ballast Nedam Baggeren uit Nederland en Hyundai uit Korea. De contractwaarde van het project bedraagt ca. 450 miljoen gulden. Het aandeel van Boskalis daarin is ruim 25 procent. Voor het project, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Transport en Communicatie van Egypte, moet ongeveer 90 miljoen kubieke meter baggerwerk worden uitgevoerd en een golfbreker met een lengte van 2.300 meter worden gebouwd. De duur van het werk, dat per direct van start gaat, bedraagt twee jaar. Het project vereist de inzet van meerdere soorten materieel, waaronder een zeegaande snijkopzuiger en een jumbo sleephopperzuiger.

De opdracht zal bijdragen aan de bezetting van de grote zeegaande cutters van Boskalis voor dit jaar en voor volgend jaar. De orderportefeuille van Boskalis is goed gevuld en over meerdere jaren gespreid.

Voor verdere informatie:
Afdeling Public Relations & Publiciteit, telefoon 078-6969000

Back

Deel: ' Boskalis verwerft havenproject in Egypte '
Lees ook