Royal Boskalis Westminster N.V.

PERSBERICHT No. 3 / 13 mei 2002

Boskalis verwerft omvangrijke opdracht in Singapore

Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend dat zij een omvangrijke opdracht heeft verworven in Singapore. Het betreft een opdracht voor het aanleggen van een grote waterafvoerfaciliteit in het Changi gebied in Singapore. De opdracht heeft een contractwaarde van circa 135 miljoen en is onderdeel van het 'Deep Tunnel Sewerage System' project in Singapore. Het werk zal samen met Archirodon worden uitgevoerd vanaf juni 2002 gedurende een periode van circa 36 maanden.

Het werk betreft de plaatsing van drie pijpleidingen voor de afvoer in zee van gezuiverd water vanaf de nieuwe 'Changi Water Reclamation Plant'. De pijpleidingen worden op land en in de zeebodem aangelegd. Het werk omvat baggeractiviteiten in zee, aanleg van een stenenbed in zee voor de pijpleidingen, plaatsing van de leidingen op land en in zee en afdekking van de leidingen met een beschermende laag zand en stenen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van specifieke technische kennis en ervaring van zowel Boskalis als Archirodon.

In 2001 verwierf Boskalis een belang van 30% in Archirodon, een internationale maritieme aannemer. Met deze alliantie kan Boskalis turn key bagger- en waterbouwprojecten aannemen in samenwerking met een sterk gepositioneerde, competitieve partner. Naast een sterkere marktpositie en een breder produktenpakket, levert de alliantie voor beide partijen synergie op in marktbewerking en operationele activiteiten. Dit project is een goed voorbeeld van de complementaire samenwerking en operationele synergie tussen Boskalis en Archirodon.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers.
Met tien belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in het baggeren voorkomende diensten. Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over 5 continenten. Boskalis heeft ruim 3.000 medewerkers in dienst. Boskalis heeft een duidelijke groeistrategie die gericht is op versterking van haar marktpositie. De onderneming is sinds de tachtiger jaren met gemiddeld meer dan 10% per jaar gegroeid en het beleid is gericht op voortzetting van deze trend.

Voor nadere inlichtingen:

Roel Berends - Chief Financial Officer/Investor Relations Telefoon: 078 69 69 360 / 06 2001 0232
Telefax: 078 69 69 612
E-mail: r.t.berends@boskalis.nl

Deel: ' Boskalis verwerft omvangrijke opdracht in Singapore '
Lees ook