Gemeente Tilburg20-03-2000

Snellere bus Tilburg - Berkel-Enschot - Udenhout

Bosscheweg krijgt vrije busbaan en nieuw asfalt

De busverbinding Tilburg - Berkel-Enschot - Udenhout wordt een HOV-lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) en krijgt een betere (gegarandeerde) doorstroming. Daartoe krijgt de Bosscheweg een vrijliggende busbaan richting centrum, tussen Lovense Kanaaldijk en Ringbaan Oost. Deze busbaan gaat ten koste van de Noordelijke parkeerstrook. De twee voorsorteervakken worden deels samengevoegd tot één rijstrook. Verder krijgt de bus eerder groen bij de verkeerslichten op de kruising Bosscheweg/ Jules Verneweg en Bosscheweg/ Kerkstraat (Berkel-Enschot). Om het prioriteitssysteem op de kruising Bosscheweg - Kerkstraat optimaal te laten functioneren wordt de halte Kerkstraat verwijderd. De overige haltes en de huidige routes in Berkel-Enschot en Udenhout blijven gehandhaafd om de loopafstanden voor reizigers zo kort mogelijk te houden.

De aanleg van de vrijliggende busbaan op de Bosscheweg wordt gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden op de Bosscheweg, tussen de Ringbaan Oost en de Lovense Kanaaldijk. Dit gedeelte van de Bosscheweg wordt opnieuw geasfalteerd. Met de maatregelen is een bedrag gemoeid van circa f 1 miljoen gulden en zal men vooral in de spits minder vertraging ondervinden.
Om de werkzaamheden op dit wegvak veilig en sneller uit te voeren wordt de Bosscheweg, tussen de Lovense Kanaaldijk en de Ringbaan Oost, in het najaar van 2000 tijdelijk afgesloten voor autoverkeer.
De maatregelen vloeien voort uit het Collectief Vervoerplan van de gemeente Tilburg. Hierin staat Hoogwaardig Openbaar Vervoer voor sneller, stipter en betrouwbaarder. De plannen voor de Bosscheweg liggen ter inzage in de stadswinkels Noord, Berkel-Enschot en Udenhout en in het gemeentelijk informatiecentrum. Na de inspraakprocedure wordt het plan in april 2000 definitief ter goedkeuring voorgelegd aan het college van b&w. De betrokken dorpsraden hebben inmiddels positief gereageerd op de voorstellen. De VVD is tegen deze HOV-lijn.

Deel: ' Bosscheweg in Tilburg krijgt vrije busbaan en nieuw asfalt '
Lees ook