Universiteit van Amsterdam


UvA Agenda Week 25

Botontsteking goed meetbaar met MRI-apparatuur

woensdag 19 juni 12.00 uur

Promotie Geneeskunde
Een aanpassing aan MRIapparatuur maakt het mogelijk om afwijkingen in het beenmerg op te sporen. De nieuwe techniek kan bij patiënten met de ziekte van Gaucher, een erfelijke stapelingsziekte, de vetfractie in het ruggenmerg berekenen. Dit levert een objectieve maat op om de ernst van de aandoening te bepalen. Ook kan met deze MRI-techniek het effect van de behandeling worden gevolgd. Maas gebruikte de techniek ook bij leprapatiënten om ontstekingen van het bot in de voeten zichtbaar te maken. Dat maakt het nemen van een biopsie om de ontsteking aan te tonen overbodig. Bovendien is op de afbeeldingen te zien welke patiënten risico lopen op het ontstaan van botontsteking.

M. Maas: Clinical applications of Dixon chemical shift MR imaging. Promotoren zijn prof. dr. G.J. den Heeten en prof. dr. W.R. Faber.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Afwezig op vrijdagen

Deel: ' Botontsteking goed meetbaar met MRI-apparatuur '
Lees ook