Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 24 augustus 2001, no. 117

Type C zorgt bij mensen voor huidirritaties

Botulisme in Eindhoven

In het riviertje De Gender (tussen Kasteellaan en Limburglaan) en in het Stadswandelpark is botulisme geconstateerd. Het botulisme kwam aan het licht nadat er enkele dode eenden waren gevonden.

Het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad heeft de eenden onderzocht en vastgesteld dat het botulisme type C betreft. Type C is dodelijk voor eenden en vissen. Honden en andere dieren kunnen er ziek van worden. Mensen kunnen huidirritaties oplopen als zij het besmette water ingaan.

Botulisme treedt vooral in het voorjaar en 's zomers op als ondiep water snel wordt verwarmd. Daardoor kan de bacterie die botulisme veroorzaakt zich snel vermenigvuldigen. Dieren krijgen botulisme door het eten van vliegenlarven of weefseldeeltjes die afkomstig zijn van dode, besmette dieren. De vergiftiging wordt veroorzaakt door een bacterie die een gif produceert, waardoor bij besmette dieren verlammingsverschijnselen optreden. Na een poosje raken ook de ademhalingsspieren verlamd, zodat het dier stikt.

In verband met het warme weer kunnen ook in andere openbare wateren in de stad dode dieren worden aangetroffen. Bewoners wordt verzocht dit door te geven aan het stadsdeelkantoor bij hen in de buurt, of te bellen met het centrale telefoonnummer 238 6000. De gemeente haalt vervolgens de dieren weg.

Tevens wordt bewoners gevraagd de dieren niet te voeren.

Deel: ' Botulisme geconstateerd in Eindhoven '
Lees ook